Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm Khác-gai 1:1-8

 

Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô  (Khác-gai 1:1)

 

          Sách ngôn sứ Khác-gai mở đầu một cách thật hiếu kỳ!  Cách này chẳng tốt hơn là “Ngày xửa ngày xưa… ở một vùng đất thật xa xôi…” hay sao?

          Không phải vậy đâu.  Nhiều lần khi chúng ta đọc Kinh Thánh Cựu Ước thì dường như là thật lâu lắm chúng ta mới bắt đầu tự hỏi liệu việc này có thực sự xảy ra không.  Vì đã quá quen thuộc với những câu chuyện ấy nên chúng ta dễ coi chúng như là những chuyện ngụ ngôn hay chuyện thần tiên.

          Nhưng những câu chuyện Kinh Thánh không phải là những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa”!  Ngày tháng đặc biệt chúng ta gặp thấy ở khởi đầu sách Khác-gai có thể giúp chúng ta nhận ra rằng Khác-gai là một người có thực, rồi những nhân vật có thực khác là vua Đa-ri-ô, hoàng đế Ba-tư, tổng trấn xứ Giu-đa và vị thượng tế được ông Khác-gai chuyển lại lời tiên tri của mình cho.  Hoặc nói thẳng ra là tất cả những sự kiện này đã thực sự xảy ra!

          Những niên hiệu có lẽ đã được đưa vào sách ngôn sứ Khác-gai do một người phát hành sau này để làm sáng tỏ niên biểu lịch sử.  Nhưng những niên hiệu này cũng cho chúng ta thấy Thiên Chúa thực sự hành động trong lịch sử.  Sự kiện này cũng giống như cách thức sách Tin Mừng Lu-ca bắt đầu.  Ngài đặt sự kiện sinh ra của Gio-an Tẩy Giả vào “thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a” (Lu-ca 1:5).  Rồi ngài nói với chúng ta rằng Chúa Giê-su đã sinh ra trong triều đại hoàng đế Xê-da-rê Au-gus-tô (2:1).

          Dĩ nhiên không phải mọi phần trong sách Kinh Thánh đều là lịch sử hết đâu.  Có cả những câu chuyện dụ ngôn, ngụ ngôn, chuyện kể cũng như những tường thuật lịch sử.  Nhưng điểm chính vẫn là Thiên Chúa thực hiện những việc lạ lùng thời xưa – và Người vẫn tiếp tục làm như thế ngày nay.  Thí dụ, bạn hãy nghĩ đến trường hợp thánh Pôlycarpô vào thế kỷ 2, đã được che chở khỏi ngọn lửa khi ngài chịu thiêu đốt như một vị tử đạo;  hoặc thánh Narcixiô đã biến nước thành dầu để thắp các ngọn đèn lễ vọng Phục Sinh thế kỷ 4.  Bạn hãy nghĩ đến những vị như cha Pio năm dấu thánh đã lôi cuốn người ta trở lại và đi xưng tội, hoặc Mẹ Têrêxa Calcutta đã giúp đỡ người nghèo bằng bàn tay của Chúa Ki-tô.

          Sự can thiệp đầy yêu thương của Thiên Chúa vào lịch sử là một câu chuyện có thật;  đó cũng là câu chuyện của chúng ta!  Hành động dứt khoát của Người không phải chỉ có trong quá khứ.  Nhưng Người đang hành động hôm nay và Người muốn hành động trong cuộc sống chúng ta một cách rõ ràng.  Cho nên bạn đừng coi lịch sử cứu độ như một câu chuyện ngụ ngôn.  Trái lại, bạn hãy mong đợi được thấy Chúa đích thân hành động lạ lùng ngay đây và ngay lúc này!

 

          “Lạy Cha, con muốn thấy những công việc của Cha – không phải chỉ ngày xửa ngày xưa, nhưng là hôm nay!”