Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Suy niệm Khác-gai 2:1-9

 

Hãy bắt tay vào việc, vì chính Ta ở với các ngươi.  (Khác-gai 2:4)

 

          Bạn hãy suy nghĩ một chút về tất cả những cách thức một bà mẹ nói với đứa con trong suốt một ngày.  Buổi sáng có thể bà lên giọng nói với đứa con đang lầu bầu:  “Dậy mau!  Đến giờ đi học rồi”.  Nhưng đến cuối ngày, cũng đứa con ấy đang mếu máo khóc khiến cho bà phải mau dỗ dành nó:  “Mẹ rất hãnh diện vì con đã trải qua một ngày học hành vất vả.  Con mạnh mẽ lắm!”  Bậc cha mẹ phải đối phó với hành động quân bình giữa việc thúc giục con cái rời bỏ những giây phút thoải mái trên giường nệm và khích lệ chúng cũng như cho chúng nghỉ ngơi khi cần.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta nghe Chúa nói với con cái Người, tức dân chúng Giê-ru-sa-lem là những kẻ đang tái thiết Đền Thờ.  Ở đầu đoạn Kinh Thánh, Chúa truyền ban một mệnh lệnh cứng rắn:  “Hãy bắt tay vào việc!”  Nhưng ngay sau đó Người nói những lời dịu dàng đầy khích lệ:  “Chính Ta ở với các ngươi”.  Người còn hứa ban bình an cho họ (Khác-gai 2:4,9)!  Thiên Chúa biết con cái Người cần phải có vừa mệnh lệnh cứng rắn vừa lời nhắc nhở dịu dàng.

          Giống như con cái chúng ta hoặc như dân Giu-đê, chúng ta cần có việc sửa sai và kỷ luật đầy yêu thương của Chúa cũng như những nhắc nhở dịu dàng của tình yêu Người.  Đôi khi chúng ta cần Người thúc đẩy chúng ta để có thể trở về đường ngay nẻo chính.  Nhưng cũng có những khi chúng ta cần nghe Người nhắc nhở chúng ta về tình yêu và lòng thương xót của Người dành cho chúng ta.

          Con người chúng ta cũng như công việc chúng ta làm, cả hai đều quan trọng đối với Chúa.  Chúng ta là con cái yêu dấu của Người, và chúng ta có thể dành thì giờ mỗi ngày để giúp Người xây dựng một điều gì vĩ đại hơn cả một nơi thờ phượng nữa.  Đó là chúng ta có thể xây dựng vương quốc Người!  Là chăm sóc cho gia đình và bạn bè, giúp đỡ người nghèo, phục vụ trong Giáo Hội;  là làm những công nhân có tinh thần trách nhiệm, dành thì giờ nói chuyện với Chúa mỗi ngày khi cầu nguyện.  Tất cả những điều kể trên chỉ là một ít thí dụ thực hiện để xây dựng Nước Chúa, và Chúa rất vui khi thấy chúng ta bận rộn làm những công việc này.

          Chúng ta quan trọng đối với Chúa và đó lả điều chúng ta đang làm.  Với ý nghĩ này, chúng ta có thể can đảm và làm việc hăng say, bởi chúng ta biết chúng ta được yêu thương thật nhiều và mọi công việc chúng ta làm đều là làm vinh danh Chúa.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con một vai trò để xây dựng Nước Cha.  Xin giúp con nhớ rằng con đang xây dựng một điều gì đó làm vinh hiển Cha”.