Thứ Tư tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:1-6

 

Anh em đừng mang gì đi đường.  (Lu-ca 9:3)

 

          Mỗi lần chở con nít đi xa, bạn phải chuẩn bị kỹ lắm.  Tấm che kiếng xe cho khỏi nắng.  Túi đựng tã.  Đồ ăn, thức uống… Nếu bạn bấm vào trang mạng Google “Đừng rời nhà mà không mang theo…”, bạn sẽ có hằng triệu câu trả lời “phải” thế này thế kia.  Vậy mà Chúa Giê-su lại sai các tông đồ đi và bảo họ đừng mang tiền bạc, đồ ăn thức uống hoặc quần áo để thay.  Trong khi việc ấy đối với chúng ta như là cẩu thả, thì Chúa lại muốn họ phải học hỏi điều gì đó thật sống động về đời sống Ki-tô hữu:  có Thiên Chúa là đủ rồi.

          Chỉ có Thiên Chúa mới là đủ để bắc nhịp cầu giữa những gì Người kêu gọi bạn làm và những gì bạn nghĩ bạn có thể làm.  Sự quan phòng của Người cũng như tình yêu của Người phá tan mọi trở ngại có thể ảnh hưởng tới những tư tưởng của bạn như:  “Bạn không đủ tốt, không đủ thông minh, già quá, trẻ quá… Bạn không có đủ giờ, hoặc đủ tự do, hoặc đủ cảm thông hoặc đủ khả năng để đáp lại tiếng Chúa gọi”.  Các tông đồ cho thấy là nếu bạn nhận ra sự dẫn dắt của Chúa và đáp lại trong đức tin, thì Người sẽ bù đắp mọi thiếu sót mà bạn có thể nhận thấy nơi bạn.

          Nương tựa vào Chúa là một sự cộng tác vui mừng với Chúa, chứ không phải cứ ngồi đấy và đợi Người làm mọi việc.  Khi bạn tiến từng bước trong đức tin và đã tới hết mức khả năng của bạn, thì Chúa sẽ cho bạn những ý tưởng và năng lực mới.  Người sẽ thắp lên sự hăng say và làm dậy lên óc sáng tạo.  Người sẽ mở ra những cánh cửa cho con cái Người, thường là nhờ bàn tay của những người con cái khác.  Mặc dù còn quý hơn cả ân phúc vật chất, Chúa sẽ ban cho bạn đức tin, đức cậy và đức mến.  Người sẽ cùng đi với bạn suốt con đường.

          Thiên Chúa yêu thương bạn.  Chúng ta không thể nói về tình yêu cho đủ.  Người chăm sóc bạn.  Người muốn bạn làm mọi sự tốt đẹp.  Người đã dựng nên bạn vì một mục đích độc đáo ở trên mặt đất này.  Cho nên thực là đúng khi lý giải rằng Người có một niềm vui đặc biệt vì đã giúp bạn hoàn tất những điều Người muốn bạn làm khi dựng nên bạn.  Người sẽ giúp bạn lớn lên trong ân sủng và hiểu biết, khi bạn làm việc với Người.  Người sẽ giúp phát huy những tài năng của bạn, thậm chí Người còn làm cho bạn được mạnh mẽ nhờ chính ân sủng siêu nhiên của Người để bạn phụng sự Người.

          Cho nên bạn cứ yên tâm, có Chúa là đủ rồi!

 

          “Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi thái độ nghi ngờ và lo lắng về chính mình.  Xin Chúa dạy con biết có Chúa là đủ khi con đáp lời kêu gọi của Chúa trong cuộc sống”.