Thứ Bảy tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:17-24

 

Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!  (Lu-ca 10:23)

 

          Bạn có tưởng tượng được các môn đệ Chúa cảm thấy bay bổng như thế nào không?  Họ vừa mới trở về sau một trong những chuyến truyền giáo đầu tiên, khi thấy dân chúng được chữa lành và được trừ tà.  Tuy nhiên Chúa Giê-su lại muốn họ hãy nhìn xa hơn hoàn cảnh những gì vừa mới xảy ra, để có được một cái nhìn rộng rãi hơn.  Đó không chỉ là về những thành công của họ;  nhưng là về Nước Trời.  Người ta đã ước mong được thấy những điều này hằng trăm năm về trước – vậy mà giờ đây họ lại chính là những nhân chứng lịch sử!  Cho nên chúng ta hãy xem đâu là những phúc lành Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta.

          “Phúc cho mắt các con vì các con đã thấy Thầy ở nơi thinh lặng cầu nguyện.  Các con đã biết Thầy nhờ Kinh Thánh.  Các con đã nhìn lên Bánh Thánh trong Thánh lễ với cặp mắt đức tin và các con đã thấy Thầy là Đấng Cứu Độ của các con, sẵn sàng dưỡng nuôi các con.  Các con đã thấy Thầy biến đổi tâm hồn các con.

          “Phúc cho mắt các con vì các con đã thấy Thầy hoạt động trong cuộc sống những người các con yêu thương.  Thầy đã đem mọi thành phần trong gia đình các con trở về với Thầy;  Thầy đã hàn gắn những mối tương quan bị tổn thương và đem bình an đến cho những người lo âu;  Thầy đã liên kết mọi người lại trong tình yêu.  Bằng mọi cách, Thầy đã tỏ mình ra cho những người thân thương của các con.

          “Phúc cho mắt các con vì đã nhận ra Thầy nơi những khuôn mặt của những kẻ thiếu thốn.  Các con đã thấy Thầy khóc thương những người bị lạm dụng hay ruồng bỏ.  Các con đã thấy hình ảnh Thầy bị chà đạp nơi cuộc sống mọi người, thậm chí cả những người các con không thích.  Các con đã thấy Thầy nơi những ai đang chăm sóc cho những người lạc đường và đau khổ.

          “Phúc cho mắt các con vì các con đã thấy những gì người ta không thể làm được.  Các con đã thấy những tâm hồn được biến đổi, những thảm cảnh được giải quyết, và phiền muộn trở thành vui mừng.  Các con biết trong lòng rằng Thánh Thần của Thầy đang hoạt động để đem lại sự sống mới và canh tân”.

          Chúa Giê-su muốn mở rộng tầm nhìn của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn đằng sau những hoàn cảnh hiện thời mà thấy được Người đang hành động nhiều hơn nữa trong cuộc sống chúng ta và trong thế giới chung quanh chúng ta.  Vậy bạn hãy dành ngay một lúc để lắng đọng tâm hồn.  Hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang nói với bạn.  Hãy để Thánh Thần khai triển những biến cố đặc biệt trong đời bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tất cả những gì con đã thấy.  Con rất ngạc nhiên về những gì Chúa đã làm cho con!  Xin Chúa tiếp tục mở mắt cho con, để con thấy Chúa rõ hơn”.