Thứ Sáu tuần 26 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5,10

Lễ các Thiên thần hộ thủ

 

Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.  (Mát-thêu 18:4)

 

          Đã bao giờ bạn thấy một đứa bé nhảy bừa xuống hồ tắm về phía ba hoặc má nó đang đưa tay ra không?  Hoàn toàn tin tưởng vào sự che chở của cha mẹ, đứa bé không sợ hãi gì cả!  Thật là một hình ảnh tuyệt vời khi chúng ta là con cái Chúa, an vui trong sự che chở của Đấng mạnh mẽ hơn chúng ta không biết là bao nhiêu.

           Khi Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta trở nên như trẻ em, Người muốn mời gọi chúng ta hãy lấy lại sự thơ ngây vô tội của trẻ em.  Khi còn bé, chúng ta đã tin vào một Thiên Chúa nhân lành đang chăm sóc chúng ta và sai các thiên thần dẫn đường chúng ta đi.  Nhưng khi lớn lên, những hình ảnh dễ thương này đã mất đi sức mạnh rồi.  Cuộc sống làm chúng ta kiệt quệ và khiến chúng ta trở nên ranh mãnh hơn.  Chúng ta có thể bắt đầu nghi ngờ Chúa không muốn chúng ta ở gần Người.  Có thể chúng ta bắt đầu đặt vấn đề thực sự có các thiên thần hộ thủ không.  Đương đầu với những áp lực không thể tránh của cuộc sống, chúng ta có thể bắt đầu tin hoặc muốn bám víu vào niềm tin rằng chúng ta một mình ở trong vũ trụ này, tự mình làm chủ cho số phận mình chứ không có ai để dẫn dắt chúng ta đâu.

          Chúa Giê-su muốn chúng ta được giải thoát khỏi cảm nghĩ cô độc hoặc tự mãn đang kìm giữ chúng ta lại.  Người muốn làm thức dậy trong chúng ta niềm vui và đơn sơ đích thực mà chúng ta đã cảm nhận đầu tiên khi chúng ta ở trong tình yêu của Chúa.  Sự trưởng thành thực sự của một Ki-tô hữu không phải là dần dần biệt lập xa Chúa, nhưng là càng lệ thuộc vào Chúa sâu xa hơn nữa!  Tóm lại, chính Chúa mới là Đấng hằng quan phòng cho sức khỏe, những mối tương quan, tài chánh, và chính sự sống cũng như hơi thở của chúng ta!

          Hôm nay bạn hãy xin Chúa Thánh Thần đặc biệt hoạt động trong bạn.  Hãy cầu xin Người giúp bạn nhìn mọi biến cố trong ngày với con mắt của một em nhỏ đang biết Cha rất yêu thương mình.  Nếu việc này khó làm, bạn hãy xin Người chữa lành để bạn có thể mở lòng ra với Chúa.  Cha trên trời muốn bạn đến với Người, mang theo mọi lo âu bất kể lớn nhỏ, và hãy tin rằng các thiên thần của Người đang canh giữ cho bạn.  Hãy để Chúa bảo đảm với bạn rằng Người yêu thương và nâng đỡ bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con trở nên giống như trẻ em khi con đến xin Chúa Cha ban thêm sức mạnh.  Xin Chúa mở lòng con để tín thác vào sự quan phòng và che chở của Chúa”.