Thứ Ba tuần 27 Thường niên

Suy niệm Giô-na 3:1-10

 

Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ.  (Giô-na 3:9)

 

          Thật lạ lùng!  Chỉ mới một ngày mà ông Giô-na đã giúp cho toàn dân thành Ni-ni-vê phải quỳ gối ăn năn sám hối.  Ông chỉ rao truyền một sứ điệp duy nhất:  “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ!”  (Giô-na 3:4).  Lời đe dọa mơ hồ sẽ phá đổ hoàn toàn ấy – từ một vị ngôn sứ lừng khừng – đã thay đổi tất cả thành.  Bạn hãy tưởng tượng khung cảnh mọi người nơi đó mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro kêu lên những lời sám hối thống thiết.  Mà không phải chỉ người ta mà thôi.  Họ còn bắt cả súc vật như bò bê chiên dê phải ăn chay để kêu xin Thiên Chúa tha thứ nữa.

          Nếu nhìn câu chuyện với con mắt của người hiện thực, chúng ta có thể thấy sách ngôn sứ Giô-na giống như loại chuyện ngụ ngôn chứ không phải một trình thuật lịch sử chính xác.  Với con cá kỳ diệu, người anh hùng bất hạnh khó tính và con sâu tai hại đã phá hoại cây thầu dầu (Giô-na 4:6-8), sách sử dụng lối phóng đại để nói lên điểm chính.

          Vậy đâu là điểm chính?  Như chương kế tiếp cho thấy, đó là Thiên Chúa từ bi và chăm sóc còn hơn cả chúng ta tưởng.  Lập đi lập lại trong cuốn sách này, chúng ta thấy Chúa cứ tiếp tục tha thứ, dạy dỗ, thuyết phục, thậm chí còn đùa cợt người ta với hy vọng làm cho người ta bỏ đàng tội lỗi và tuân giữ mệnh lệnh của Người.

          Bất kể cơn sợ hãi của dân thành Ni-ni-vê trước “cơn thịnh nộ” của Thiên Chúa và bất kể lời đe dọa của Giô-na về việc thành sẽ hoàn toàn sụp đổ, Thiên Chúa đã tỏ ra là Đấng “từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng họa” (Giô-na 3:9; 4:2).  Người vui vẻ chứ không cáu kỉnh;  từ bi chứ không quá quắt;  nhân từ chứ không khó tính.  Người là một Thiên Chúa nhân lành, Đấng muốn thấy mọi người được chữa lành, toàn vẹn và hạnh phúc, kể cả dân ngoại.

          Hai tháng nữa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ khai mạc Năm Thánh lòng Thương xót.  Trong suốt năm, ngài sẽ kêu gọi chúng ta hãy tái khám phá Cha trên trời của chúng ta là Đấng đầy lòng thương xót, nhân hậu, yêu thương và từ ái.  Bước tới năm ân sủng đặc biệt này, chúng ta hãy ghi nhớ câu chuyện ngôn sứ Giô-na.  Hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ.  Người luôn sẵn sàng đón bạn vào vòng tay ấm áp của Người.  Người yêu thương bạn!

 

          “Lạy Cha, con hết sức ngưỡng mộ lòng thương xót của Cha.  Xin giúp con lãnh nhận tình yêu của Cha hôm nay, để cuộc đời con sẽ là một chứng từ nói lên lòng nhân lành và từ ái của Cha”.