Thứ Bảy tuần 27 Thường niên

Suy niệm Giô-en 4:12-21

Từ Xi-on, Đức Chúa gầm lên.  (Giô-en 4:16)

 

          Bài đọc thứ nhất hôm nay trình bày với chúng ta một Thiên Chúa đang “gầm lên” và “tiếng Người vang dội khiến trời và đất chuyển rung” (Giô-en 4:16).  Quả thực là một hình ảnh đáng sợ, phải không?  Nó có thể khiến bạn sợ hãi chạy trốn Người.

          Tuy hình ảnh ấy có kinh khủng thật, nhưng mới chỉ là nửa câu Kinh Thánh thôi.  Phần còn lại của đoạn văn cho chúng ta một hình ảnh hứng khởi hơn nhiều!  Ở đây, chúng ta thấy một Thiên Chúa là “nơi nương náu”, một Thiên Chúa làm cho “núi non tiết ra nước nho” và ân sủng Người giống như “một mạch nước”  tuôn trào cuồn cuộn cho dân Người (4:16,18).  Thực là những hình ảnh đẹp!  Vậy thì Thiên Chúa gầm lên với ai?

          Dĩ nhiên Thiên Chúa không gầm lên với chúng ta;  Người gầm lên với những kẻ thù thiêng liêng của chúng ta, tức ma quỷ, tội lỗi trong thế giới và những ước muốn xấu xa cũng như những cám dỗ của chúng ta.  Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tất cả chúng.  Chỉ một tiếng gầm lên của Người là chúng tan biến, để chúng ta được yên hàn trong sự săn sóc của Người.

          Đoạn Kinh Thánh dạy chúng ta rằng trong khi Người gầm lên với kẻ thù của chúng ta, thì Người lại trở nên nơi nương náu cho chúng ta.  Cho nên thay vì chú ý đến tiếng gầm kinh khủng, chúng ta hãy chú ý đến hình ảnh nơi nương náu bình an.  Bạn hãy cố gắng nhớ lại những lần Chúa đã đến với bạn một cách mạnh mẽ.  Hãy để những thí dụ này làm nền tảng giúp bạn suy nghĩ hôm nay:  “Tôi biết tôi có thể tín thác nơi Chúa!  Tôi tin rằng những “máng chuyển” đang chảy qua tôi lúc này, đó là sự sống, sức mạnh, bình an và đổi mới (Giô-en 4:18).  Tôi biết Chúa sẽ ban cho tôi chiến thắng kẻ thù.  Không gì có thể mạnh mẽ hơn Người!”

          Tất cả chúng ta bình thường đều phải đương đầu với rất nhiều thách đố:  thách đố đối với hòa bình, đức tin, thậm chí đối với cả sức khỏe và sự an toàn của chúng ta.  Chẳng phải là một niềm an ủi khi biết rằng bạn đang có một đồng minh là chính Thiên Chúa các đạo binh hay sao?  Người đang ở với bạn, đánh quân thù của bạn tan tành chỉ bằng tiếng uy phong của Người và che chở bạn khỏi mọi thứ tìm cách làm hại bạn.  Cho nên bạn hãy chạy đến với Người để Người che chở, dẫn dắt và nâng đỡ bạn!  Hãy xin Người giải thoát bạn và giữ gìn bạn.  Cứ kêu danh Người, Người sẽ đến cứu giúp bạn!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã hết sức yêu thương con và ở lại trong con!  Cảm tạ Cha đã luôn sẵn sàng đến nâng đỡ con và làm nơi cho con trú ẩn”.