Thứ Năm tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:5-13

 

Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?  (Lu-ca 11:13)

 

          Đừng đánh mất bộ mặt tươi cười chào đón.  Cách này hay cách khác, chúng ta tất cả đều biết những ranh giới của các mối tương quan – làm thế nào hành động với sự khéo léo và tránh những định kiến về người khác.  Các bài học như thế dạy chúng ta biết suy nghĩ trước sau và giúp chúng ta xây dựng những mối tương quan bền bỉ.

          Vậy câu chuyện của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay có thể khiến chúng ta có chút ngạc nhiên.  Người này trong câu chuyện đánh thức bạn anh ta dậy để xin bánh tiếp đãi một người khách đến bất ngờ, rồi anh ta không ngừng gõ cửa cho đến khi được việc.  Bạn anh ta sẽ nghĩ gì về anh ta khi họ gặp nhau lần tới?  Còn tôi, tôi sẽ học được gì từ câu chuyện này?  Chúa Giê-su có muốn tôi có thái độ lì lợm như vậy không?

          Nhưng xin bạn đừng ngừng lại ở đấy!  Chúa Giê-su không dạy chúng ta đối xử thế nào với bạn bè chúng ta.  Nhưng Người dạy chúng ta phải đối xử thế nào với Cha Người ở trên trời.  Con cái không học biết cùng những ranh giới đối với cha mẹ giống như đối với bạn bè và người quen biết của chúng.  Đó là vì cha mẹ thích đem lại cho chúng những điều tốt.  Áp đặt một người cha mẹ thì khó hơn áp đặt một người bạn.  Cho nên Chúa sẽ không thấy mình bị xúc phạm khi bạn kiên trì, thậm chí sự kiên trì ấy giống như là lải nhải không dứt!

          Bạn có tin rằng Chúa yêu thương bạn như thế không?  Rằng Người muốn bạn đến với Người giống như một đứa con đến xin cha giúp đỡ mình không?  Nếu bạn thấy chân lý này khó hiểu, bạn hãy chú ý những điều Chúa Giê-su nói.  Chúa Cha sẽ ban Thánh Thần cho những ai cầu xin, không phải chỉ vì Thánh Thần là một ân huệ lớn lao nhất Người có thể ban cho chúng ta, nhưng còn vì Thánh Thần có thể giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha càng sâu đậm hơn nữa.

          Vậy bạn hãy thúc giục mình vượt ranh giới với Chúa hôm nay.  Hãy nài nỉ Người, săn lùng Người, mở tâm hồn cho Người.  Bạn hãy coi chừng những bảng hiệu nội tâm nói với bạn rằng:  “Đừng đi quá xa với Thiên Chúa;  bạn có thể làm cho Người giận dữ”.  Khi những tư tưởng như thế nổi lên, bạn hãy bảo mình:  “Không đâu.  Đây là Cha tôi mà.  Tôi biết Người sẽ chăm sóc cho tôi”.

 

          “Lạy Cha, xin giúp con tin tưởng trọn vẹn hơn vào tình yêu Cha đã dành cho con”.