Chúa Nhật tuần 28 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:17-30

 

Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!  (Mác-cô 10:23)

 

          Người giàu có thể vào thiên đàng được không?  Dĩ nhiên là có thể.  Nhưng như sách Châm Ngôn nói, “Ai cậy trông vào của cải, người ấy sẽ quỵ ngã” (Châm Ngôn 11:28).  Không phải vì của cải tự nó là xấu xa, nhưng vì chúng ta rất có thể dễ dàng quyến luyến với nó và để cho nó làm chủ mình.  Người giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay đã tuân theo những giới răn của Chúa.  Tuy nhiên, theo Chúa Giê-su, ông ta đã quá bị ràng buộc với của cải nên nó kềm giữ ông ta lại.

          John Wesley, người sáng lập phái Tin Lành Methodist, đã trình bày một bài giảng đơn sơ nhưng sâu sắc mang tựa đề “Việc sử dụng tiền bạc”.  Những gì ông ta viết có thể giúp chúng ta khi phải đối phó với vấn đề tiền bạc.

          Trong bài giảng, Wesley đã đưa ra ba điểm đơn giản:  “Bạn hãy làm tất cả những gì có thể.  Bạn hãy dành dụm tất cả những gì có thể.  Bạn hãy cho đi tất cả những gì có thể”.

          Bạn hãy làm tất cả những gì có thể.  Wesley tin rằng Ki-tô hữu cần phải siêng năng, khôn khéo và cần cù làm việc.  Theo ông nhận thấy, không có gì là sai trái đối với việc làm ra tiền bao lâu việc ấy hợp pháp, đạo đức và không làm ai bị tổn thương.

          Bạn hãy dành dụm tất cả những gì có thể.  Wesley khuyến khích tín hữu của ông hãy sống bình dân.  Họ phải sống giản dị và tránh xa hoa phung phí.  Nhưng tại sao chúng ta phải sống giản dị và phải dành dụm?  Để chúng ta có thể thực hiện điều thứ ba.

          Bạn hãy cho đi tất cả những gì có thể.  Nếu chúng ta làm việc vất vả và tiết kiệm được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều hơn để chia sẻ với những người chung quanh chúng ta.  Dĩ nhiên lòng quảng đại bắt đầu từ trong gia đình, nhưng nó cũng phải lan ra tới Giáo Hội và những người nghèo đói chung quanh chúng ta.

          Theo một số tính toán, trong vòng một năm John Wesley đã kiếm được số tiền 1 triệu 4 trăm ngàn Mỹ-kim tương đương với thời giá hôm nay.  Nhưng ông chỉ sống bằng 2 phần trăm số lợi tức ấy và cho đi tất cả số còn lại.  Trong suốt cả cuộc đời, ông đã kiếm được 30 triệu Mỹ-kim.  Nhưng khi chết, ông đã cho đi hết.  Đó là lối sống của ông!

          Ước gì chúng ta cố gắng sống giản dị để có thể sống quảng đại.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại như Chúa là Đấng quảng đại”.