Thứ Ba tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 1:16-25

 

Tuy biết Thiên Chúa, nhưng họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo.  (Rô-ma 1:21)

 

          Mỗi năm khi tới mùa cảm cúm, người ta không ngừng nhắc nhở chúng ta cần phải rửa tay cho sạch.  Các lọ nước rửa tay bắt đầu có mặt trên quầy nhà bếp, trên bàn làm việc và trong túi xắc của các bà các cô.  Điều ấy có lý phải không?  Bạn muốn làm tất cả những gì có thể để đề phòng bệnh tật.

          Phải, đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng giống như vậy.  Có những bước rất đơn giản chúng ta có thể làm nếu muốn giữ mình khỏi lây nhiễm do tội lỗi và cám dỗ.  Trong bài đọc hôm nay, thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng Chúa đã làm cho thế giới này tràn đầy những lời tuyên xưng quyền năng của Người.  Mỗi thụ tạo đều tuyên bố rằng một Đấng Tạo dựng quyền năng đã cho nó được hiện hữu.  Rồi ngài dạy chúng ta rằng kẻ nào chạy theo tội lỗi thì không phải vì họ không tin Chúa, nhưng là vì họ không thờ phượng Người.  Tóm lại, người ta khó mà chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa.  Câu hỏi duy nhất là liệu chúng ta có muốn bái thờ Người vì Người nhân lành và uy phong hay không.  Rồi theo thánh Phao-lô, những kẻ không tôn thờ Thiên Chúa sẽ đi tới chỗ tâm trí “ngu si” nên dễ dàng phạm tội hơn (Rô-ma 1:21).

          Vậy bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho những ai thờ phượng và tôn kính Chúa?  Đó là tâm trí họ sẽ “được khai sáng” hơn và họ sẽ tìm được ân sủng cần thiết để chống lại tội lỗi và làm đẹp lòng Chúa.  Bạn thấy đó, không phải chỉ có lời ca tụng và thờ phượng đã gìn giữ chúng ta khỏi tối tăm;  làm sao mà giữ mình ở trong trạng thái trung lập và không phạm tội được.  Không đâu, nhưng việc thờ phượng Chúa mở tâm hồn chúng ta ra.  Nó giúp chúng ta giảm đi những chống đỡ theo bản năng tự nhiên.  Nó giúp giải phóng chúng ta khỏi lo lắng.  Tất cả là vì chúng ta nâng tâm trí lên với Đấng có uy quyền trên nọi tạo vật.  Chúng ta được tiếp xúc với tình yêu và lòng thương xót của Người, nên kết quả là tâm hồn chúng ta được thay đổi.

          Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy dâng lời ca ngợi, cảm tạ và thờ phượng Chúa.  Nếu bạn không biết nói lên lời, hãy sử dụng các Thánh Vịnh.  Trong Thánh lễ, bạn hãy tưởng tượng mình đang cùng với các thần thánh trên trời cất tiếng hô “Thánh, thánh, thánh!”  Bạn hãy nâng tâm hồn lên, và hãy nhìn ma quỷ đang chạy trốn cùng với các cám dỗ của chúng!

 

          “Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng cứu độ con!  Chúa đáng chúc tụng và tôn vinh.  Chúa nắm giữ mọi sự.  Chúa toàn năng và uy quyền.  Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa!”