Thứ Bảy tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 4:13,16-18

 

Vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa;  như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không.  (Rô-ma 4:16)

 

          Những bất ngờ làm cho người ta vui phải không?  Bạn hãy nghĩ tới một cặp trai gái sắp đính hôn.  Có lẽ họ đã chọn một chiếc nhẫn đính hôn rồi, nhưng người thiếu nữ vẫn chưa thực sự chắc chắn khi nào người yêu của cô sẽ ngỏ lời.  Cô đầy những dự đoán vì biết rằng chờ đợi cũng đáng lắm.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Phao-lô nói về ông Áp-ra-ham đã chờ đợi lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện để ông sẽ là cha của nhiều dân tộc.  Ông Áp-ra-ham tin vào lời hứa này, mặc dù phải mất thời gian lâu dài mới được thể hiện và mặc dù có nhiều lần dường như là hoàn toàn tuyệt vọng vậy.  Ông Áp-ra-ham vẫn còn tin khi Chúa đòi ông phải sát tế I-xa-ác, đứa con trai duy nhất mà ông đã chờ đợi bao lâu rồi.  Làm sao Thiên Chúa có thể trung thành với lời hứa nếu I-xa-ác đã chết, mà lại chết do bàn tay của chính ông?  Thật không tin nổi!  Nhưng điều ấy không ngăn cản ông tiến bước trong đức tin.  Cuối cùng cậu I-xa-ác đã được tha mạng và Áp-ra-ham trở thành cha của một đám đông không sao đếm nổi, trong đó có cả chúng ta!

          Câu chuyện đức tin của ông Áp-ra-ham vào Thiên Chúa vẫn luôn là câu chuyện đầy hứng khởi nhất trong Kinh Thánh Cựu Ước.  Nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa giữ mọi lời Người đã hứa, ngay cả khi không có gì rõ ràng cho thấy Người hành động, thậm chí dường như chúng ta không thấy được những lời Chúa hứa sẽ được thực hiện làm sao và khi nào nữa.  Câu chuyện ấy cũng nhắc nhở chúng ta hãy sống tùy thuộc vào đức tin, chứ không phải vào những gì chúng ta nhìn thấy được, và hãy tin rằng thế nào Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta những câu trả lời chúng ta tìm kiếm.

          Hiện giờ bạn có chờ đợi điều gì không?  Tốt!  Bạn hãy nhớ đến những dự đoán của cô dâu tương lai kia.  Hãy nhớ rằng dù chờ đợi có lâu thế nào, thì Chúa vẫn luôn trung thành.  Hãy nhớ rằng Thánh Thần của Người đang ở trong bạn để giúp bạn tiếp tục bước đi trong đức tin với đôi mắt đăm đăm hướng tới đích thiên đàng.  Bạn hãy tự nhủ rằng theo thời giờ và đường lối của Người, Chúa sẽ thực hiện và có khi còn làm cho bạn hết sức ngạc nhiên nữa.  Vậy bạn hãy bám chặt lấy Chúa.  Hãy biết rằng ân huệ của Người đang tới và kết thúc của bạn sẽ là một kết thúc tốt đẹp.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã trung thành với con!  Xin Chúa giúp con tiếp tục sống với lòng tín thác nơi Chúa hôm nay”.