Thứ Năm tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:47-54

 

Khốn cho các ngươi  (Lu-ca 11:47)

 

          Những lời thật nghiêm khắc như thế Chúa Giê-su đã nói về nhóm Pha-ri-sêu và kinh sư là những kẻ đã chống đối Người!  Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng khi Người kêu lên “Khốn cho các ngươi…”, thì Chúa không thực sự phỉ báng họ.  Trái lại, Người bày tỏ một nỗi buồn phiền sâu xa, đau lòng, vì những đường lối tội lỗi của họ đã tạo nên một bức tường ngăn cách họ với Thiên Chúa.  Chúa Giê-su biết rằng Người đã đến để đem lại sự sống, và Người lại thấy những kẻ này đã tách mình ra khỏi sự sống ấy, rồi thái độ và lời lẽ của họ còn khiến cho những người theo họ khó đón nhận được sự sống ấy nữa.  Chúa Giê-su đã đến để tha thứ và giải hòa, nên nhìn thấy người ta quay lưng lại ân huệ quảng đại đó làm cho Người phải tan nát tâm can.

          Khi bạn nghĩ về tình trạng thế giới hoặc khi bạn thấy người nào đó tách lìa khỏi Thiên Chúa (hoặc họ đã hoàn toàn trốn tránh Người), thì bạn phản ứng thế nào?  Có thể chúng ta rất dễ dàng nổi giận hoặc lên án những chọn lựa sai lầm cùng với những kẻ chọn lựa ấy, nhất là khi những chọn lựa ấy khiến chúng ta bị tổn thương.  Nhưng tốt hơn cả là hãy dừng lại một chút và cầu nguyện cho họ.  Khi hướng tâm hồn về cầu nguyện, chúng ta có thể hiểu được cách thức Chúa Giê-su ngậm ngùi vì tội lỗi người ta và cách thức này của Chúa sẽ giúp trái tim chúng ta mềm mại hơn, đồng thời xóa bỏ được trong chúng ta những tư tưởng lên án người khác.

          Nhìn lại mình, bạn thấy thế nào?  Thường thì những ai hay xét đoán người khác cũng khó khăn với chính mình.  Bạn đừng để điều ấy xảy ra với mình nhé!  Chúa không nổi giận với bạn đâu.  Người không đưa lên bàn cân những cái xấu của bạn mà so sánh với cái tốt, để rồi cất đi những phúc lành đã ban cho bạn.  Nhưng bạn hãy nhớ, Chúa Giê-su đã đến thế gian không phải để lên án, nhưng để cứu độ (Gio-an 3:17).  Nếu chúng ta có gì chăng nữa, Người chỉ buồn khi chúng ta dựng lên bức tường ngăn cách Người với chúng ta cũng như ngăn cách chúng ta với nhau.

          Vậy lời chúc dữ “Khốn cho…” không nhất thiết là một điều xấu.  Thay vì là một nỗi buồn thụ động, nó có thể là một khởi đầu cho hành động phục hồi.  Nó có thể giúp chúng ta thay đổi cách nhìn bản thân mình và thế giới.  Khi thấy Chúa Giê-su buồn về thế gian và buồn về tâm hồn chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy được thúc giục hãy đến gần lòng thương xót của Chúa hơn và cầu nguyện cho  tình trạng ấy.  Lời chúc dữ ấy cũng có thể lôi kéo chúng ta đến với Chúa, bước vào sự sống trọn vẹn của Người!

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim trở nên mềm mại vì buồn phiền, giống như trái tim Chúa.  Con không muốn tội lỗi làm cho nó chai đá.  Con muốn yêu thương như Chúa yêu thương”.