Chúa Nhật tuần 29 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:35-45

 

Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.  (Mác-cô 10:45)

 

          Người ta ước tính rằng những công ty khởi sự bằng kỹ nghệ Internet cố gắng rút ngắn kế hoạch phát triển mười năm lại chỉ còn ba năm mà thôi.  Bạn cứ tưởng tượng xem cả một đống công việc bề bộn mà toàn bộ nhóm nhân viên sẽ phải làm xong trong vòng thời gian ấy, tất cả với hy vọng có được một lợi nhuận khổng lồ!

          Rồi bây giờ bạn thử tưởng tượng ngày nào đó, một trong số những nhân viên của công ty ấy đứng lên trong một cuộc họp và xin người sáng lập cho anh ta làm giám đốc điều hành đứng trên mọi người khác.  Bạn có thể thấy những bạn đồng nghiệp của anh sẽ giận dữ như thế nào.  Tất cả họ đều đã làm việc vất vả!  Tại sao riêng anh này lại được đãi ngộ đặc biệt như vậy?

          Khung cảnh này hơi giống với câu chuyện Tin Mừng hôm nay, khi hai ông Gia-cô-bê và Gio-an xin Chúa Giê-su bảo đảm dành cho họ chỗ ngồi đặc biệt trong vương quốc của Người.  Các môn đệ khác đều đã góp phần và trung thành theo Chúa, vậy tại sao hai ông này lại được đưa lên địa vị cao hơn những người khác?

          Dường như hai ông Gia-cô-bê và Gio-an đã đánh mất ba điểm quan trọng.  Thứ nhất, họ đã không hiểu là Chúa Giê-su sẽ được đặt làm Vua của Nước Trời chứ không phải vua trần gian.  Họ không hiểu là Người muốn xây dựng một vương quốc dựa trên lòng thương xót và tình yêu, chứ không phải trên quyền lực và thống trị.

          Thứ hai, họ đã không ý thức được Chúa Giê-su đến để chịu chết, chứ không phải để cai trị.  Người đến không phải để được phục vụ như vua chúa, nhưng để phục vụ dân Người đến độ hy sinh mạng sống mình vì họ.

          Sau hết, họ đã quên mất rằng đây không phải là vấn đề tranh giành hơn thua.  Hễ ai phục vụ Chúa Giê-su đều sẽ được ban cho một chỗ ngồi danh dự trên thiên đàng!

          Giống như các tông đồ, bạn cũng là một phần tử thuộc nhóm của Chúa Giê-su.  Cho nên bạn hãy suy nghĩ về vai trò của mình trong tổ chức của Người.  Người kêu gọi bạn phải phục vụ như thế nào?  Bạn phải làm sao để vương quốc Người mỗi ngày gây thêm ảnh hưởng trong thế giới này?

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con được tham dự vào cuộc mạo hiểm đặc biệt này!  Xin Cha dạy con biết tìm kiếm những cơ hội để phục vụ tha nhân và hy sinh mạng sống mình cho họ”.