Thứ Ba tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:35-38

 

Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ.  Thầy bảo thật anh em:  chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.  (Lu-ca 12:37)

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con biết Chúa đang nói về những ai.  Chúa là ông chủ trong dụ ngôn này.  Còn con thì được diễm phúc làm một trong số những người đầy tớ của Chúa.  Lạy Chúa, con hết sức kinh ngạc vì Chúa là Vua muôn vua mà lại phục vụ con!

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa còn cao cả hơn cả người chủ mà Chúa nói đến trong dụ ngôn này.  Ông ta chỉ là một con người giống như con.  Còn Chúa, Chúa ngồi trên tòa cao thiên quốc.  Các thánh và các thiên thần cúi mình trước nhan Chúa để liên tục tỏ lòng tôn kính.  Chúa nắm giữ toàn thể vũ trụ trong sức mạnh của lời Chúa.  Vậy mà Chúa lại cúi xuống để phục vụ và hầu hạ con.

          “Lạy Thầy, Thầy hứa là nếu con tỉnh thức thì sẽ có ngày Thầy phục vụ con.  Nhưng thực ra Thầy đã phục vụ con hơn cả điều con dám ước mơ!  Thầy đã đánh đổi vinh quang thiên quốc để nhận lấy sự khiêm nhường của trần gian.  Thầy đã khuất phục mình để mặc lấy một thân xác giống như thân xác con, một thân xác phải đói khát, ưu phiền và đau đớn.  Thầy đã hạ mình ở với đám người tội lỗi và thu thuế, thậm chí hạ mình đến chịu đóng đinh thập giá giữa những người trộm cướp, chỉ là để gánh lấy tội lỗi con.

          “Niềm cảm tạ dâng trào tâm hồn con khi con suy niệm về những cách thức Chúa đã phục vụ con.  Mỗi ngày Chúa chú ý lắng nghe khi con nói với Chúa về những nhu cầu và ước muốn của con, rồi Chúa hồi đáp từng lời cầu xin của con.  Chúa mang lấy những gánh nặng của con và mời con ngồi chung bàn tiệc ân sủng của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa!

          “Lạy Chúa, hôm nay con cầu xin được mặc lấy tấm áo của người phục vụ mà Chúa đang mang trên mình thật là khả ái.  Xin Chúa ban cho con trái tim hiền từ và kiên nhẫn của Chúa, để con cũng có thể mặc tấm áo phục vụ ấy ở gia đình con, nơi sở làm và mọi chỗ con tới.  Xin Chúa giúp con giập tắt mọi ánh lửa kiêu căng đang lóe lên khi con đi phục vụ dân Chúa hôm nay.  Ngược lại, xin Chúa thắp sáng tâm hồn con bằng ngọn lửa tình yêu của Chúa.  Xin cho lửa ấy rực sáng, để con có thể nhận ra vẻ nhịn nhục đẹp đẽ của Chúa trên khuôn mặt anh chị em con.  Và ước gì mọi người cảm nhận được sự ấm áp của ngọn lửa ấy thì cũng sẽ được lôi kéo đến gần Chúa”.

 

          Lạy Chúa Giê-su, Vua phục vụ, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Chúa!”