Thứ Tư tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 6:12-18

 

Trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em.  (Rô-ma 6:17)

 

          Kinh Thánh sử dụng nhiều hình ảnh để giải thích mối tương quan giữa Thiên Chúa với dân Người:  chúng ta là một thân thể, còn Người là đầu;  chúng ta là một đạo binh, còn Người là Vua của chúng ta;  chúng ta là một gia đình, còn Người là Cha chúng ta.  Hình ảnh trong bài đọc hôm nay dạy chúng ta rằng chúng ta là các đầy tớ và Người là chủ.  Vậy hôm nay bạn hãy tưởng tượng mình đang ở trong nhà của một ông hội đồng tại miền Tây Nam bộ Việt Nam thời trước.

          Ông là một ông chủ nhân hậu.  Ông muốn nhà mình phải là nơi bình an và quảng độ, nơi đó khách đến thăm được trân trọng và ông vẫn có thể thực hiện được công việc tốt đẹp của mình.  Tuy công việc do các đầy tớ đảm trách là chủ yếu, nhưng ông không muốn họ phải làm việc vất vả;  sự an vui của họ đã ảnh hưởng trên ông và đường lối ông muốn quản trị gia đình.

          Khi các đầy tớ nói xấu nhau hoặc lăm le kiếm địa vị cao hơn, thì điều ấy tạo nên một bầu khí bất tín và kèn  cựa.  Khi họ lười biếng, mồm mép đỡ tay chân và bắt đầu thù hằn nhau, thì có lẽ mọi sự sẽ bùng nổ.  Còn khi họ không ai cần biết đến ai, căn nhà sẽ lạnh tanh và người ta chẳng muốn đến viếng thăm.

          Nhưng khi các đầy tớ cùng nhau làm việc như một nhóm đoàn kết, họ sẽ vui với công việc của mình hơn.  Khi họ mau mắn không chỉ phục vụ ông chủ mà còn phục vụ lẫn nhau, thì một tinh thần bạn hữu sẽ dậy lên, rồi khu vực các đầy tớ cư ngụ sẽ đầy ắp tiếng cười và những lời ưu ái, điều mà ông chủ rất ưa chuộng.  Người ta sẽ thích đến viếng thăm ngôi nhà này.

          Bạn hãy nghĩ tới một môi trường bạn cùng phục vụ với những đầy tớ khác của Chúa.  Môi trường ấy có thể là giáo xứ của bạn, hoặc một dự án của cộng đồng, hay ở ngay trong gia đình bạn.  Bây giờ bạn hãy nghĩ đến chỗ đứng của bạn tại đó.  Vậy bạn đối xử với những đồng nghiệp của bạn thế nào?  Bạn có thể làm gì hơn để hỗ trợ họ trong công việc của họ?  Bạn hãy nghĩ đến một lời nói ưu ái hoặc thái độ kiên nhẫn sẽ củng cố tinh thần “đồng đội” nhóm của bạn như thế nào.  Thậm chí những hành vi ưu ái nhỏ bé đối với những người bạn phục vụ cũng có thể làm cho mối tương quan giữa bạn với họ nên sâu xa hơn.  Mỗi việc nhỏ bạn làm đều có thể giúp cho ngôi nhà của Chúa, tức thế giới này, trở thành một nơi ấm áp và hiếu khách cho mọi người!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy con có thể trung thành chăm sóc cho những người đầy tớ đồng nghiệp của con.  Con muốn làm cho ngôi nhà của chúng ta chiếu tỏa tình yêu của Chúa!”