Chúa Nhật tuần 30 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:46-52

 

Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!  (Mác-cô 10:49)

 

          Các bài đọc hôm nay đều nói về lời kêu gọi của Thiên Chúa.  Trong bài đọc thứ nhất, Chúa loan báo một tin mừng khi Người gọi dân Người ra khỏi ách nô lệ để trở về Giê-ru-sa-lem quê nhà.  Người hứa sẽ cứu thoát họ và cùng đi với họ suốt hành trình.  Người quyết tâm không bỏ lại một ai cả.  Người sẽ dọn đường cho một giao ước mới, và Người muốn tất cả dân Người hãy kết hiệp với Người.

          Trong bài đọc thứ hai, Thiên Chúa kêu gọi Con của Người, Con Chiên Thiên Chúa tinh tuyền, hãy lãnh nhận vai trò Thượng Tế để ban phát ơn tha thứ và tự hiến tế để giúp chúng ta nhận ra đường về Giê-ru-sa-lem trên trời.

          Sau cùng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đưa ra một lời kêu gọi khác đầy tràn hy vọng, đang khi Người lên đường đi Giê-ru-sa-lem.  Người gọi anh Ba-ti-mê, một người mù ăn xin, hãy đến bên Người.  Người cho thấy rõ là Người đã đến để cứu độ mọi người.  Người sẽ không bỏ lại ai, thậm chí cả người mù này.  Và Người không bỏ lại cả chúng ta nữa!  Đã đến giờ của Người.  Chúa Giê-su, vị Thượng Tế vĩ đại, giờ đây đang bước tới nơi hiến tế Vượt Qua để ban một giao ước mới bằng Máu của Người, và Người mời gọi chúng ta hãy cùng ở với Người để làm những chứng nhân vui mừng.

          Trên bước đường gặp Chúa, Ba-ti-mê đã vất áo choàng lại và hăng hái đi theo Chúa Giê-su.  Thật là một hình ảnh đẹp!  Khi bạn lãnh nhận Mình Máu Chúa trong Thánh lễ, bạn hãy làm như Ba-ti-mê, hãy vất lại tất cả những gì khiến cho bạn không thấy được tương lai và hoài bão của mình.  Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho đời bạn.  Cho nên bạn hãy để Người chữa lành tâm hồn bạn và làm cho nó đầy tràn lửa tình yêu của Người.

          Là những nghĩa tử của Chúa, tất cả chúng ta đều có một gia nghiệp của vua chúa.  Bạn đừng để những trở ngại hoặc khó khăn không cho bạn nhìn thấy gia nghiệp ấy!  Gia nghiệp ấy không ở nơi bạn đã từ đó mà đến, nhưng tại nơi bạn đang tiến tới phía trước mặt.  Cho nên bạn hãy cố gắng hết sức kiên trì theo đuổi với đức tin và tín thác nơi Chúa.  Hãy tin rằng Người sẽ phá đi tất cả những gì cần phá bỏ, củng cố tất cả những gì cần được củng cố, và ban cho bạn ân sủng để đứng dậy và theo Người.  Bạn nhớ nhé, người đang gọi bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương con!  Con muốn nhìn thấy được!”