Thứ Bảy tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 11:1-2,11-12,25-29

 

Nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ.  (Rô-ma 11:11)

 

          Câu chuyện dân Do-thái và việc họ bước đi với Thiên Chúa xảy ra      đã bao ngàn năm rồi.  Khi bạn suy nghĩ về chỗ đứng của họ trong kế hoạch của Thiên Chúa và những cách thức họ đóng góp vào kế hoạch cứu độ của Người, thì giá trị tuyệt đối của chỗ đứng ấy thật là đáng khâm phục.  Tất cả những thời điểm lịch sử khi Thiên Chúa phán dạy họ hoặc hành động qua họ – ông Áp-ra-ham, Mô-sê, Ê-li-a, thánh Giu-se, Mẹ Ma-ri-a – đã đưa tới một biến cố quan trọng nhất, đó là Thiên Chúa làm người.

          Vậy mà ngay lúc này, ở tột đỉnh cuộc hành trình tiến đến ơn cứu độ cho mọi người, dân Do-thái xem ra đang vấp ngã.  Nhiều người không nhận biết Đấng Mê-si-a và một số người còn thúc giục người Rô-ma hành quyết Người!

          Nhưng cho dù những hành động của họ có phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa hay không, thì ở đây chúng ta vẫn nhận ra sự cương quyết cũng như sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của Chúa Giê-su khi Người theo đuổi mục đích Người.  Bất kể chúng ta gây khó khăn thế nào cho Người, Người vẫn có thể sử dụng những sa ngã và lầm lỗi của chúng ta.  Ở đây, Thiên Chúa đã lật ngược lầm lỗi của các nhà lãnh đạo Do-thái để sử dụng nó làm khí cụ đem lại ơn cứu độ và tình yêu cho mọi người.  Nếu họ không trao nộp Chúa Giê-su, sẽ chẳng có thập giá – và cũng chẳng có sự Phục Sinh!

          Có thể chúng ta cũng chẳng hơn gì những nhà lãnh đạo kia.  Ngay khi nghĩ rằng mình đang theo đuổi kế hoạch của Thiên Chúa – giống như các nhà lãnh đạo Do-thái đã nghĩ – thì chúng ta lại vấp ngã sai lầm.  Nhưng tin vui là dù chúng ta có ý định quay về với Chúa hay không, Người vẫn có cách để sử dụng làm lỗi của chúng ta để thực hiện những điều tốt lành.  Vậy khi chúng ta sa ngã, chúng ta không nên nghĩ rằng thế là mất hết rồi.  Chúa có thể chuộc lại mọi tình huống cũng như chuộc tội cho mọi người!

          Thật an ủi khi chúng ta bị ám ảnh do những lầm lỗi trong quá khứ!  Đó cũng là điều nhắc nhở giúp chúng ta nhìn mọi người như Chúa nhìn:  tuy không hoàn hảo, nhưng mỗi người vẫn là một thành phần trong kế hoạch của Chúa, vẫn có tiềm năng để làm những việc lớn lao cho Người.  Lòng từ bi của Chúa phải là sự khích lệ và gương mẫu cho tất cả chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì kế hoạch vĩ đại và tha thứ vô bờ Chúa dành cho con.  Xin Chúa giúp con sống theo ý Chúa và ban cho con một tinh thần quảng đại để nhìn mọi người như Chúa nhìn họ”.