Thứ Hai tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:12-17

 

Anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên:  “Áp-ba!  Cha ơi!”  (Rô-ma 8:15)

 

          Khoan đã!  Đối nghịch với nô lệ và sợ hãi là tự do và can đảm;  vậy phải chăng thánh Phao-lô dạy chúng ta không nên lãnh nhận những tinh thần nô lệ và sợ hãi, nhưng hãy lãnh nhận một “tinh thần nghĩa tử”?  Bắt đầu bài đọc hôm nay, ngài nói đến ách nô lệ của tội lỗi và tiếp tục cảnh giác chúng ta đừng để nó cầm giữ chúng ta và kéo chúng ta vào thái độ sợ hãi.  Vậy tinh thần nghĩa tử phải làm gì đối với những tinh thần trên?

          Làm tất cả!  Sự tự do của chúng ta trước ách nô lệ tội lỗi không phải do chúng ta vất vả tìm kiếm mà có được.  Xiềng xích tội lỗi quá mạnh mẽ nên chúng ta không thể tự sức mình bẻ gãy được nó.  Cũng thế, sự can đảm của chúng ta không phải do quyết tâm, làm như hễ muốn cho sợ hãi phải tan biến là nó tan biến.  Nhưng tự do và can đảm, cả hai ân phúc này đều nhờ căn tính làm con cái Chúa đem lại cho chúng ta.  Chúng ta biết mình thuộc về Chúa, và sự hiểu biết ấy giải phóng và khích lệ chúng ta.  Như thế, quả thực hoàn toàn thích hợp khi nói tinh thần nghĩa tử đối nghịch với nô lệ và sợ hãi.

          Có lẽ bạn đã thấy một đứa bé quỵ ngã hoặc thu mình lại vì sợ khi gặp một người lạ hay một con chó đang sủa.  Theo bản năng, đứa bé sẽ gọi cha mẹ nó.  Đây cũng chính là bản năng Chúa Thánh Thần đặt trong tâm hổn chúng ta.  Thánh Phao-lô nói về Thánh Thần ở trong chúng ta, Người là Đấng giúp chúng ta nhớ rằng Chúa Cha lắng nghe chúng ta kêu cứu.  Vậy nếu bạn chú ý đến Thánh Thần, bạn sẽ nhớ kêu xin Thiên Chúa giúp đỡ mỗi khi bạn cảm thấy bị đe dọa, phiền muộn hoặc sợ hãi.

          Biết mình có một người Cha là Đấng tạo dựng trời đất, một người Anh là Đấng cứu độ muôn người và một gia đình thiêng liêng rộng lớn trên toàn thế giới, bạn có một chân đứng vững vàng để đối phó với sợ hãi!  Dĩ nhiên, biết những điều này không làm cho sợ hãi tan biến lập tức đâu.  Nhưng Chúa Thánh Thần ở trong bạn, nhắc nhở bạn về thân phận làm con cái Chúa.  Vậy bạn hãy nhớ điều chỉnh đôi tai thiêng liêng để lắng nghe Thánh Thần, nhờ đó mỗi ngày bạn sẽ ý thức sâu xa hơn được tinh thần nghĩa tử của mình, rồi cũng được tự do và can đảm thêm nữa.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã gọi con làm con Chúa!  Xin Chúa nhắc nhở con hôm nay hãy sống với lòng tin tưởng và tự do của một nghĩa tử trong gia đình của Chúa”.