Thứ Năm tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:31-35

 

Ngày thứ ba tôi hoàn tất.  (Lu-ca 13:32)

 

          Trước khi một tòa nhà được xây cất, các họa đồ thuộc kế hoạch đã được vẽ.  Việc xây cất tiến hành theo một trật tự đã được sắp xếp trước để một tòa nhà kiên cố và an toàn được thành hình.  Cũng thế, Chúa có những kế hoạch.  Người có một kế hoạch cho cuộc sống của bạn, của người láng giềng của bạn và cho cuộc sống của mọi người.  Theo hình thức nói chung thì kế hoạch ấy gồm có việc chúng ta cộng tác với Người để hoàn thành những ước muốn và mục đích của Người.  Thực ra Chúa rất vui, vì Người biết rằng kế hoạch của Người sẽ tiến hành theo ý Người, thậm chí cả khi chúng ta không rõ được ý ấy.

          Chúa Giê-su đã tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa.  Người an tâm trong sứ mệnh của Người, tại nơi nào Người đến và trong những gì Người phải làm.  Có thể Người không biết rõ từng chi tiết.  Có thể Người không biết trước từng bước, từng trở ngại hoặc từng lời phải nói, nhưng Người biết những gì Chúa Cha muốn nơi Người và Người quyết tâm gắn bó với kế hoạch của Thiên Chúa.  Người tin rằng Cha Người sẽ che chở Người, để Người sẽ không chết ở ngoài Giê-ru-sa-lem, nên Người không muốn thay đổi kế hoạch của Chúa Cha chỉ vì vua Hê-rốt  (hoặc bất cứ ai) đe dọa Người.

          Ít ai trong chúng ta sống mà biết được về lâu về dài, nhưng chúng ta đều có thể chắc chắn về những gì Chúa muốn chúng ta làm hôm nay.  Vậy điều đầu tiên bạn hãy hỏi Chúa vào buổi sáng, là “Chúa muốn con sống hôm nay như thế nào?”  Bạn hãy dừng lại một chút và để Người trả lời cho bạn.  Có thể Người chỉ nói với bạn một lời thôi, như “bình an” hoặc “hy vọng”.  Hoặc có thể Người giúp bạn nhớ đến một mối tương quan đang cần được phát huy hơn.  Hoặc có thể Người hướng dẫn bạn nghĩ xem bạn phải làm sao để tỏ lòng cảm thông với một người bạn cùng sở làm.  Hầu hết, câu trả lời của Chúa sẽ liên hệ đến những bổn phận và trách nhiệm hằng ngày của bạn.  Và như thế, bạn thực thi những bổn phận ấy, tin rằng sứ mệnh của mình là như vậy.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn quyết tâm và đừng đi ra ngoài kế hoạch Chúa đã thiết lập cho đời bạn.

          Nhưng đôi khi Chúa có những chương trình bất ngờ.  Có thể Người sai bạn đi một hướng khác, như mời gọi bạn hãy nói chuyện với người đồng nghiệp về đức tin của bạn.  Hãy tín thác nơi Người!  Hãy để Thánh Thần dẫn dắt bạn.  Dù là bất cứ gì, bạn hãy viết xuống và đem theo với bạn trong ngày.  Cứ để Chúa làm sức mạnh và che chở cho bạn.  Hãy để Người ở với bạn trong tất cả những gì bạn nói và làm hôm nay.

 

          “Lạy Cha, Cha muốn con làm gì hôm nay?  Lạy Chúa, xin hãy đến và dẫn dắt mọi bước đường con đi”.