Thứ Sáu tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:1-6

 

Họ cố dò xét Người.  (Lu-ca 14:1)

 

          Nếu bạn có con nhỏ, bạn sẽ biết một trong những điều vĩ đại nhất nơi chúng, đó là đôi mắt.  Đôi mắt ấy luôn nhìn bạn.  Đôi mắt ấy dường như thu thập tất cả, thường thì nhiều hơn cả bạn tưởng.  Đôi mắt ấy học qua những gì bạn làm cũng như bạn nói.  Mỗi phút bạn ở trước đôi mắt ấy đều là một cơ hội học hỏi và bạn là thầy cô!

          Chúa Giê-su có một cơ hội để dạy dỗ trong bài đọc hôm nay.  Người đang ở nhà một ông Pha-ri-sêu, tại đây Người bị người ta dò xét.  Tuy nhiên Người cũng không phiền hà gì về những điều chủ nhà mong muốn.  Người chỉ làm những gì Người biết mình phải làm:  chữa lành một người đau ốm.  Nhưng khi ấy, nhận thấy mình đang “bị quan sát”, Người quyết định dùng việc chữa lành để dạy cho nhà này một bài học.  Người nói, ngày sa-bát được dựng nên là để chữa lành và cứu độ, chứ không phải để tuân giữ các luật lệ và truyền thống.

          Là tín hữu, tất cả chúng ta đều có cơ hội để làm chứng cho đức tin của mình.  Cũng như Chúa Giê-su, chúng ta đang ở trước mắt mọi người.  Dĩ nhiên mỗi khi chúng ta tiếp cận với người khác là chúng ta đang phơi bày.  Nhưng đặc biệt là nếu như họ biết chúng ta là Ki-tô hữu.  Dù chúng ta có biết hay không, người ta sẽ nhận ra được một thông điệp nào đó từ nơi chúng ta.  Dù họ có biết hay không, họ cũng sẽ tiếp cận với Ki-tô giáo và có lẽ với Thiên Chúa nữa, qua những gì họ nhận thấy nơi chúng ta.  Cho nên chúng ta thực sự là những “đại sứ của Đức Ki-tô” (2 Cô-rin-tô 5:20)!

          Được kêu gọi làm Đức Ki-tô cho thế giới, người ta có thể cảm thấy như là một trách nhiệm lớn lao.  Nhưng tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy là chính mình, giống như Chúa Giê-su đang ở trong nhà người Pha-ri-sêu.  Và đó là điều tốt.  Bởi vì không ai có được tính hài ước như bạn.  Không ai có cách giao tiếp với người khác như bạn có.  Cho nên nếu bạn ở bên Chúa Giê-su và cứ cố gắng sống trung thực với chính mình, bạn sẽ gây ảnh hưởng trên người khác.  Chúa sẽ dùng bạn để đến với người ta theo những cách thức không ai có thể làm.  Bạn chỉ cần nương tựa cánh tay Chúa và bạn sẽ thấy mình làm được rất nhiều điều hơn cả bạn tưởng.  Bởi vì Chúa Ki-tô đang ở trong bạn và Người muốn tiếp xúc với mọi người bằng tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin cho những điều con làm và nói hôm nay phản ánh đức tin con tuyên xưng.  Xin Chúa cho con được mạnh mẽ để con làm muối và ánh sáng cho những người đang tìm kiếm Chúa”.