Thứ Tư tuần 30 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 2:19-22

Lễ thánh Si-môn và Giu-đa, tông đồ

 

Anh em là người đồng hương với các người thuộc dân thánh.  (Ê-phê-xô 2:19)

 

          Các bạn trong lớp chú ý.  Bây giờ là giờ làm bài thi.  Các bạn lấy giấy bút ra và viết xuống tất cả những gì các bạn biết về thánh Si-môn, tông đồ.  Rồi các bạn cũng làm như thế về thánh Giu-đa, tông đồ.  Các bạn muốn viết bao nhiêu trang cũng được.

          Đây là một bài thi bạn sẽ đạt kết quả nếu bạn nộp bài với một tờ giấy gần như hoàn toàn bỏ trống!  Điều tất cả chúng ta đều biết chắc chắn, đó là thánh Si-môn và thánh Giu-đa thuộc Nhóm Mười Hai đã được Chúa Giê-su tuyển chọn.  Có thể các ngài đã đem Tin Mừng đến vùng Lưỡng-hà địa và Ba-tư, nhưng chúng ta không biết chắc chắn.  Có lẽ các ngài đã chịu chết vì đạo đang khi hành trình truyền giáo, nhưng thực sự chúng ta không rõ.  Tuy nhiên, điều chúng ta biết chắc, là các ngài đã yêu mến Chúa và muốn xả thân vì Người.

          Thánh Si-môn đôi khi được gọi là “Quá Khích” hoặc “người Ca-na-an”, để phân biệt với Si-môn Phê-rô, nhưng chúng ta không chắc chắn danh xưng này ám chỉ địa phương hay nhóm chính trị mà ngài là một thành phần.

          Theo danh sách tông đồ trong những sách Tin Mừng khác, thánh Giu-đa còn được gọi là Ta-đê-ô.  Đã có lần người ta nghĩ rằng ngài là người đã viết một bức thư ngắn trong Tân Ước, nhưng nhiều học giả Kinh Thánh nghi ngờ điều ấy.  Không biết vì những lý do nào mà thánh Giu-đa đã được tôn kính từ lâu như thánh bổn mạng của những người đang tuyệt vọng hoặc gặp tình huống bất lực.  Có lẽ vì ngài trùng tên với Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ phản bội Chúa Giê-su.  Theo truyền thống, nhiều người ngần ngại xin ngài cầu bầu cho;  họ chỉ đến với ngài vào lúc cuối sau khi đã cầu nguyện khắp nơi mà không được nhậm lời.

          Tuy nhiên Chúa muốn thánh Giu-đa nói với mọi người chúng ta điều này.  Như các vị tông đồ đầu tiên – một nhóm gồm những người thu thuế, nhóm quá khích và buôn bán – chúng ta chẳng bao giờ hy vọng mình có thể trở nên thánh nếu Chúa Giê-su không kêu gọi và ban sức mạnh cho chúng ta.  Chúng ta chỉ là những người bình thường.  Nhưng nhờ Chúa Giê-su, chúng ta có thể trở nên hơn thế nữa!

          Hầu hết chúng ta đều có thể nghĩ tới một ước muốn sâu tận đáy lòng, nhưng xem ra không thể thực hiện được.  Bạn cứ nắm chặt lấy ước muốn ấy.  Rồi bạn hãy xin thánh Si-môn và Giu-đa đến giúp bạn đặt ước vọng ấy dưới chân Chúa Giê-su.  Hãy để các ngài cho bạn thấy Chúa có thể làm mọi sự.

 

          “Lạy thánh Si-môn và Giu-đa, các thánh là những người bạn thân của Chúa Giê-su.  Xin các thánh cầu bầu cùng Chúa ban cho con ơn đặc biệt này, là ơn xem ra con không thể có được”.