Thứ Bảy tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 16:9-15

 

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ.  (Lu-ca 16:13)

 

          Đã khi nào bạn nghe câu ngạn ngữ Tây phương “Đừng bỏ tất cả trứng vào cùng một cái rổ” chưa?  Phải, theo ý nghĩa ấy, đó là điều Chúa Giê-su muốn chúng ta làm trong bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Người khích lệ các môn đệ và tất cả những ai nghe Người hãy dấn thân cho Thiên Chúa trước hết và trên hết.

          Vậy điều gì cản trở chúng ta làm điều ấy?  Có thể có rất nhiều điều, nhưng điều khiến chúng ta quan tâm nhất đó là sự nghi ngờ – nghi ngờ rằng cái rổ của Chúa Giê-su không to đủ để đựng tất cả mọi mơ ước và nhu cầu của chúng ta, rằng cái rổ ấy có lỗ hổng hoặc Chúa Giê-su có thể đánh rơi nó.  Những nghi ngờ ấy cố lôi kéo chúng ta quay sang những hướng khác.  Chúng ta có thể bị cám dỗ đi tìm những sự khác để lấy làm hạnh phúc và đỡ nâng.  Nhưng giữa những nghi ngờ ấy, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy Người là Đấng nào, để chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa tới mức hoàn toàn tín thác Người.

          Vậy bạn đang phấn đấu với những nghi ngờ nào?  Có lẽ bạn đang đối phó với một quyết định quan trọng, và bạn không biết phải chọn lựa thế nào.  Hoặc có thể bạn đang chờ Chúa nhậm lời bạn, vì bạn đã cầu nguyện lâu rồi mà vẫn chưa thấy có gì thay đổi.  Vâng, bạn đang ở với một nhóm đồng hành rất đông đảo.  Nhiều người trong Kinh Thánh đã nghi ngờ, ngay từ thuở xa xưa như ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra, vợ ông, cho đến các tông đồ.  Nhưng trong những trường hợp ấy, Chúa đều đáp lại những nghi ngờ của họ và dần dần cho họ thấy Người luôn trung thành với họ.

          Bạn hãy lấy thí dụ việc ông Phê-rô đi trên mặt nước đến với Chúa (Mát-thêu 14:22-33).  Ông bước ra khỏi thuyền, ung dung đi trên mặt nước cho đến khi ông thấy sóng biển và đâm ra nghi ngờ.  Nhưng lúc ấy Phê-rô đang cố làm điều gì?  Đến với Chúa Giê-su.  Rồi kết cục ra sao?  Ở với Chúa Giê-su!  Ông đã có lúc gặp khó khăn trên đường, nhưng như thế ông mới học được là Chúa Giê-su sẽ nâng ông dậy mỗi khi ông sắp chìm.

          Đấy, Chúa muốn chúng ta hãy gạt bỏ mọi nghi ngờ, nhưng Người cũng muốn chúng ta hãy nhớ Người là Đấng nào.  Người luôn trung thành.  Người luôn ở với bạn.  Ngay ở đây và ngay lúc này, Người đang đưa tay ra để nắm lấy bạn và làm cho bạn được vững vàng.  Phải, Người đáng để chúng ta bỏ tất cả trứng vào cái rổ duy nhất của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con gạt bỏ mọi nghi ngờ để đi theo Chúa với tất cả tâm hồn con”.