Thứ Năm tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 15:1-10

 

Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.  (Lu-ca 15:10)

 

          Khi nghe nói về một vụ xét xử một người bị tố cáo phạm tội ác do cảm xúc, chúng ta thường cảm thấy bị giằng co.  Một đàng chúng ta muốn có công lý và một giải quyết thỏa đáng cho gia đình nạn nhân.  Đàng khác, một điều gì bên trong chúng ta bảo chúng ta rằng hãy để cho lòng thương xót thắng việc xét xử.

          Hôm nay Chúa Giê-su kể dụ ngôn về một người chăn chiên đã ra sức đi tìm con chiên lạc mất.  Người mời gọi chúng ta hãy cùng với Người đi tìm kiếm, không phải để trừng phạt kẻ lang thang bỏ đàn chiên, nhưng để mang họ về an lành.  Chúng ta hiểu mình cần phải có lòng thương xót, nhưng chúng ta lại thường quên mất cách thức những hành vi thương xót của chúng ta có thể giải phóng bản thân chúng ta cũng như kẻ được chúng ta tha thứ.

          Trong cuốn Dead Man Walking, nữ tu Helen Prejean kể lại câu chuyện một người cha có đứa con bị sát hại dã man.  Người cha rất muốn trả thù những kẻ giết hại con mình.  Tuy nhiên ông ta hiểu ra rằng sự khao khát trả thù đã làm con người ông ta biến đổi theo những cách thức ông ta trước đây không thích.  Thay vì vẫn là một con người nhân ái và quảng đại, giờ đây ông trở thành hiếu chiến và đầy ghen ghét.  Ông đã ý thức là mình không nên để cho kẻ làm điều ác ảnh hưởng trên ông như thế.  Cho nên ông bắt đầu một cuộc hành trình tiến đến tha thứ bằng cách hằng ngày cầu nguyện cho những kẻ giết con ông và đến gặp gỡ gia đình đã làm ông bị tổn thương.  Dần dần ông thấy trái tim mình mềm lại và đức tin của ông phát triển khác thường.

          So sánh mình với Vị Mục Tử Nhân Lành không được đâu!  Các trẻ em cũng đã ý thức được sự bất công, nhất là khi chúng cảm thấy người ta làm điều sai trái đối với chúng.  Chúng sẽ mau mắn đặt những điều kiện để chúng tha thứ cho người khác:  Tôi sẽ tha thứ nếu họ xin tôi, nếu tôi tin là họ thực sự hối lỗi, và nếu họ đền bù cho tôi.  Nói khác đi, tôi sẽ đứng tại đây ở trong chuồng chiên, khoanh tay lại và chờ con chiên lạc quay đầu trở về, ăn năn hối cải.

          Bạn thử tưởng tượng Vị Mục Tử Nhân Lành sẽ lắc đầu trước thái độ không tha thứ ấy.  Bởi vì Người muốn chúng ta hãy tha thứ vô điều kiện, giống như Người tha thứ cho chúng ta.  Người biết rằng khi chúng ta bước từng bước nhỏ để theo gương Người, thì trái tim đi hoang của chúng ta sẽ thay đổi.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót lớn lao của Chúa.  Xin giúp con biết tha thứ cho những con chiên không đáng được tha thứ”.