Chúa Nhật tuần 32 Thường niên

Suy niệm Do-thái 9:24-28

 

Đức Ki-tô…  sẽ xuất hiện lần thứ hai… để cứu độ những ai trông cậy Người.  (Do-thái 9:28)

 

          Tháng 11 là tháng cuối cùng của Năm Phụng vụ, thời gian để chúng ta suy niệm về sự chết, biến cố Chúa Ki-tô đến lần thứ hai (Quang Lâm) và sự sống đời sau.  Khi đến lần thứ nhất, Chúa Giê-su đã xuống trần gian một cách khiêm nhường, như một em bé.  Nhưng cuộc trở lại của Người thì khác hẳn.  Lần này, Người sẽ đến trong vinh quang làm Quan Án và Đấng Cai Trị.

          Các ngôn sứ trong Cựu Ước đã tiên báo “trời mới đất mới” (I-sai-a 65:17).  Ngôn sứ I-sai-a nói tiên tri rằng khi Đấng Mê-si-a đến trong vinh hiển, toàn thể địa cầu sẽ được đổi mới.  Không còn chinh chiến giữa các dân tộc hoặc quốc gia nữa.  Sự dữ sẽ bị tiêu diệt;  hòa bình sẽ hiển trị.  “Sói sẽ ở với chiên con”, và sẽ có hòa bình trọn vẹn (11:6).

          Trong Tân Ước, sách Khải Huyền cho chúng ta những hình ảnh còn rõ rệt hơn.  Thánh Gio-an bảo chúng ta:  “Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới” và “Tôi thấy Thành Thánh” (Khải Huyền 21:1,2).  Ngài đã nhìn thấy một nơi tại đó “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.  Sẽ không còn sự chết;  cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa” (21:4).  Mô tả tuyệt vời ấy sẽ khiến mọi người chúng ta ao ước được thấy vương quốc tới!

          Thay vì cố gắng gạt bỏ mọi tư tưởng về sự héo tàn và cái chết, chúng ta hãy trân trọng những đoạn Kinh Thánh như vậy.  Hãy đón nhận tư tưởng một ngày mai chúng ta sẽ được ở với Chúa Giê-su, và hãy nôn nao chờ Người đến.  Người ta luôn sợ hãi khi nghĩ đến cái chết, rồi nỗi sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy đến chẳng khi nào biến đi hoàn toàn.  Nhưng chúng ta đừng để cho sợ hãi này chi phối mình.  Chúng ta thờ phượng một Thiên Chúa là Đấng trung thành và đầy lòng thương xót!

          Kinh Thánh hứa rằng:  “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rô-ma 10:9).  Đây là một ân huệ nhưng không Chúa ban cho ta (Ê-phê-xô 2:8).  Vậy chúng ta hãy đón nhận ân huệ này, và hãy hướng nhìn về quê trời của chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa!  Xin Chúa cho tâm hồn con được tràn đầy niềm mong ước thiên đàng”.