Thứ Ba tuần 32 Thường niên

Suy niệm Khôn Ngoan 2:23 – 3:9

 

Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt.  (Khôn Ngoan 2:23)

 

          Bất cứ ai đã đau khổ vì một người thân yêu qua đời đều có thể nói cho bạn biết rằng sự mất mát thật là đau đớn.  Mất đi một người mà bạn yêu quý là điều khó chấp nhận.  Cuộc sống của bạn đã đan kết sâu xa với họ, nên lấy đi một người thì giống như kết liễu cả hai người vậy.  Nhưng thật sự thì cái chết không phải là kẻ thù của chúng ta.  Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để chúng ta được sống đời đời, và mặc dù mất đi một người là điều rất khó chấp nhận, nhưng sự buồn phiền của chúng ta lại nói cho chúng ta biết về niềm hy vọng được sống đời đời.

          Tất cả chúng ta đều có ưu phiền;  đó là một phản ứng tự nhiên và lành mạnh trước một mất mát.  Nó làm chúng ta cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi và bị quên lãng.  Nhưng câu chuyện của chúng ta không kết thúc ở đấy.  Ưu phiền là một diễn trình chúng ta phải đi qua;  nó là một giai đoạn chứ không phải là điểm tới.  Mục đích của ưu phiền phải đưa chúng ta dần dần tới bình an.  Khi thời gian trôi qua, niềm hy vọng thiên đàng sẽ chiếu tỏa mỗi ngày một sáng tỏ hơn, rồi cơn đau và mất mát của chúng ta sẽ dần dần giảm đi.  Khi chúng ta đến gần Chúa, nắm vững những chân lý chúng ta là ai và được dựng nên để làm gì, thì tấm màn ngăn cách cuộc sống này và cuộc sống mai sau sẽ mỏng đi dần dần, tới mức độ chúng ta bắt đầu mong đợi ngày Chúa tái lâm.

          Vì thế những lời từ sách Khôn Ngoan hôm nay rất là an ủi.  Chúng nhắc nhở ta rằng thiên đàng là quê thật của ta.  Chúng bảo ta rằng người thân của ta quý giá đối với Chúa và sau khi qua đời do cái chết thân xác thì họ lại được niềm vui thiên đàng.  Thánh Phanxicô Átxixi đã tuyên xưng điều này khi ngài ngợi khen Chúa vì “chị tử thần”;  ngài nói:  “Hạnh phúc cho những ai Chị thấy họ thi hành thánh ý Chúa.  Cái chết thứ hai không thể làm hại được họ”.

          Nếu bạn mới mất đi một người thân, hãy để cho bài đọc hôm nay an ủi bạn.  Khi bạn đang trong cơn đau buồn, hãy biết rằng sự đau đớn không kéo dài vĩnh viễn đâu.  Cứ ở gần bên Chúa Giê-su, và hãy biết rằng một cuộc đời đã sống cho Chúa trên thế gian này thì sẽ không xa cuộc sống trên thiên đàng mà Người đã dành sẵn cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin rằng sự chết không phải là kẻ thù của con, vì Chúa đã chiến thắng nó!  Xin Chúa giúp con ở gần Chúa, để con được sống cuộc sống vĩnh cửu của Chúa”.