Thứ Hai tuần 32 Thường niên

Suy niệm Gio-an 2:13-22

Lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô

 

Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?  (Gio-an 2:18)

 

          Nếu có dịp xem một cuốn phim về siêu anh hùng, bạn sẽ thấy tới lúc nào đó, người anh hùng này sẽ phải chứng tỏ về  mình.  Ai đang gặp khó khăn cũng sẽ hỏi anh ta:  “Anh có thể làm gì cho chúng tôi?”  Hoặc một kẻ xấu thì sẽ nói:  “Hãy cho tôi thấy những gì anh đã đạt được”.  Đó là điều khiến cho những vai như Người Nhện, Người Dơi và Siêu Nhân làm chúng ta thích thú.  Trông họ giống như những người bình thường, nhưng chúng ta thích nhìn thấy họ sử dụng những siêu quyền lực để chiến thắng kẻ xấu!

          Dĩ nhiên các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái trong bài đọc hôm nay không phải là những người xấu.  Nhưng họ muốn thấy một dấu lạ do Chúa Giê-su thực hiện để minh chứng cách hành xử của Người đối với những kẻ đổi tiền.  Đúng vậy, suốt trong Tin Mừng Gio-an, các nhà lãnh đạo này đòi hỏi những dấu lạ.  Nhưng thực ra không hề có một dấu lạ nào được Chúa thực hiện để chứng tỏ rằng Người có quyền hành trên Đền Thờ.  Đó là vì chính Người là Đền Thờ, nơi vinh quang Thiên Chúa ngự trị!  Người chỉ cố gắng giải thích cho họ hiểu thôi, nhưng mãi sau này Người mới chứng minh điều ấy qua việc sống lại từ kẻ chết.

          Ngày nay người ta vẫn còn đi tìm dấu lạ.  Có người thì lạc đường nên đang tìm kiếm Chúa.  Có người đang chất vấn hoặc thậm chí còn thù nghịch với đức tin.  Dấu lạ đích thực chúng ta chỉ có thể cho họ, đó là chính Chúa Giê-su, cũng giống như chính Người đã chứng tỏ ngày xưa.  Và đây là điều chúng ta ai cũng có thể làm.  Bạn hãy nhớ mình là đền thờ Chúa ngự;  Người đang sống trong bạn nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần (1 Cô-rin-tô 3:16).  Vậy bạn có thể là chính dấu lạ mà người nào đó đang tìm kiếm!

          Bạn đừng coi thường cho rằng Chúa chẳng thể sử dụng bạn để đưa người ta đến với Người.  Nếu bạn hết sức cố gắng ở gần Chúa mỗi ngày, người ta sẽ nhận ra điều ấy, thậm chí còn dễ nhận ra hơn cả khi họ trông thấy thánh giá bạn đeo trên cổ hoặc cuốn Kinh Thánh bạn để trên bàn giấy.  Người ta sẽ nhận ra bạn được bình an khi gặp ức chế, bình tĩnh giữa lúc hỗn loạn và có lòng tha thứ đang khi bạn có quyền giận dữ.  Người ta không những nhận thấy có điều gì đó khác biệt về bạn, mà còn nhận thấy bạn là một người đặc biệt nữa.

          Vậy bạn hãy ở trong bình an;  Chúa Giê-su đang hoạt động nơi bạn.  Người là vị anh hùng thực sự có thể làm cho hôm nay là ngày của bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin làm cho con tràn đầy mong ước được biết Chúa và bước đi trong sự thánh thiện.  Con muốn làm dấu chỉ nói lên sự hiện diện của Chúa trong thế giới này”.