Thứ Năm tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:20-25

 

Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.  (Lu-ca 17:21)

 

          Đôi khi những sức mạnh giấu ẩn lại mạnh mẽ nhất.  Bạn thử nghĩ tới công trình đào kênh nước:  những máy móc khổng lồ, rất nhiều tiếng động ồn ào, ai cũng đều nhìn thấy.  Giờ đây bạn thử so sánh với Grand Canyon (Hẻm núi Vĩ đại).  Đó là một diễn trình chậm hơn và ít ra đầu tiên bạn sẽ chẳng nhận ra những gì đang diễn tiến, nhưng những kết quả sau cùng thì vô cùng gây ấn tượng.  Không có đội ngũ đào xới nào lại có thể hoàn thành được một công trình tuyệt đẹp như vậy!

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta về một sức mạnh giấu ẩn có uy lực chưa từng thấy, đó là Triều Đại Thiên Chúa.  Người giải thích rằng Triều Đại đến không kèn không trống, nên nhiều người cũng chẳng nhận ra.  Vậy mà biến cố Chúa Giê-su khiêm nhường xuống thế làm người lại khai mạc cho Triều Đại ấy và đó là một khởi đầu thật yên lặng.  Nhưng bắt đầu từ thời điểm ấy, mọi sự trở nên khác.  Những sức mạnh của Triều Đại giờ đây hoạt động theo một phương thức mới và biến cố Chúa Giê-su sẽ hiển trị công khai chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

          Cho nên chúng ta đang sống trong một “thời gian đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc”.  Triều Đại Thiên Chúa thực sự đang ở giữa chúng ta, nhưng người ta vẫn chưa nhìn thấy nó hoàn toàn được.  Điều này không luôn dễ hiểu đối với chúng ta.  Chúng ta muốn nhìn thấy nhiều hơn, muốn cảm nghiệm được nhiều hơn.  Nhưng Chúa lại đòi chúng ta phải vận dụng đức tin và tín thác vào sự hiện diện vô hình cũng như sức mạnh giấu ẩn của Người.  Chúa muốn chúng ta sống trong niềm hy vọng, không phải là khéo léo chối bỏ thực tại, nhưng là vững lòng tin rằng Triều Đại Người đang ở với chúng ta.  Chúng ta có thể được bình an và tin tưởng, vì biết rằng Chúa Giê-su, Vua chúng ta, đang kiểm soát mọi sự và chúng ta nhất định sẽ được thấy Người trở lại trong vinh hiển.

          Vậy thời giờ của chúng ta vừa để nghỉ ngơi vừa để làm việc.  Chúng ta nghỉ ngơi trong Chúa và những lời hứa của Người, nhưng chúng ta cũng hoạt động với tư cách là những công dân Nước Trời.  Đôi khi công việc của chúng ta chẳng là gì hết ngoài việc chiêm ngưỡng công trình của một dòng sông vô cùng mạnh mẽ đang khắc nên vẻ huy hoàng của một vương quốc.  Nhưng cũng có những lúc chúng ta có thể chỉ cho người khác nhận ra hoạt động của Triều Đại ấy đang tiếp tục.  Tuy nhiên lúc nào chúng ta cũng phải cảm tạ Vua chúng ta, Đấng luôn hoạt động trong thế giới chung quanh chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, con tin rằng Triều Đại Chúa đang ở đây lúc này.  Rồi con cứ cầu nguyện ‘Xin cho Nước Cha trị đến!’”