Thứ Bảy tuần 32 Thường niên

Suy niệm Khôn Ngoan 18:14-16; 19:6-9

 

Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng, lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài là Đấng giải thoát họ.  (Khôn Ngoan 19:9)

 

          Đã khi nào bạn thấy một cầu thủ bóng tròn hoặc banh bầu dục làm gì sau khi đá banh vào khung thành hoặc về tới đích chưa?  Việc họ nhảy nhót ở cuối sân đã trở thành thông lệ rồi!  Hoặc một đứa bé sẽ phản ứng thế nào sau khi nó được chiếc xe đạp đầu tiên hoặc một món quà quan trọng?  Nó sẽ nhảy nhót, vỗ tay reo cười làm cho người khác cũng vui lây!

          Đôi khi bạn cũng bị khích động một chút chứ?  Bạn không thể kiềm chế nổi, nhưng phải biểu lộ lòng biết ơn hoặc vui sướng.  Bạn hãy lấy câu chuyện của dân Ít-ra-en trong bài đọc hôm nay làm thí dụ.  Họ vừa mới băng qua Biển Đổ tựa như đi trên mặt đất khô.  Quân thù của họ là đạo quân Ai-cập thì bị vùi giập;  theo đúng nghĩa là chúng đã bị cuốn trôi sạch, không một mống nào sống sót.  Bạn thử nghĩ xem dân Ít-ra-en cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào, họ vui mừng vì đã được giải phóng khỏi ách nô lệ và áp bức.  Họ đã chứng kiến bao “điềm thiêng dấu lạ” (Khôn Ngoan 19:8).  Họ phải ăn mừng và ngợi khen Thiên Chúa!

          Chúng ta không đi qua biển như đi trên đất liền, Nhưng Chúa vẫn thực hiện những việc lạ lùng trong cuộc sống chúng ta.  Bạn thử nghĩ mỗi lần bạn đi xưng tội, rồi bạn được tha thứ và được mạnh mẽ để lại bắt đầu như mới;  tội lỗi đã bị đập tan và bạn được giải phóng.  Còn mỗi lần bạn lãnh nhận Mình Máu Chúa thì sao?  Chính Chúa Giê-su, Mình và Máu Người, linh hồn và thiên tính của Người, đang hiện diện thể lý trong bạn!  Rồi chúng ta chứng kiến những việc chữa lành thể xác cũng như thiêng liêng:  những mối tương quan đổ vỡ được hàn gắn, bệnh tật được chữa khỏi và những thù hận được xóa bỏ.  Chúa đã hoạt động và đang làm những việc lạ lùng trong cuộc đời bạn!  Kẻ thù của bạn đã bị chinh phục, và Chúa đang dọn cho bạn một con đường chắc chắn đi tới tự do.

          Cho nên bạn hãy hết lòng cảm tạ Chúa hôm nay.  Hãy xem những cách Người chúc phúc cho bạn và nắm lấy mọi cơ hội để tích cực cảm tạ Người.  Bạn hãy phát huy lòng biết ơn, ý thức Chúa ở gần và hoạt động trong đời bạn, như thế bạn có thể nhận ra mọi việc lạ lùng Người đã làm cho bạn.  Khi cầu nguyện, bạn hãy cố gắng tìm ra ba điều để cảm tạ và ngợi khen Chúa.  Rồi bạn cứ tiến tới, dâng lên Người lời chúc tụng mừng vui!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về mọi cách Cha đã cứu thoát con!  Con cảm tạ Cha về từng tội lỗi con được tha thứ, từng lần con lãnh nhận Thánh Thể và từng mối tương giao đã được hàn gắn.  Con cảm tạ, cảm tạ và cảm tạ Cha!”