Thứ Ba tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:1-10

 

Nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.  (Lu-ca 19:8)

 

          Bạn thử tưởng tượng ra khung cảnh sau đây xem:  Bạn là Da-kêu, trưởng phòng thuế vụ, bạn nghe nói Chúa Giê-su đang ở trong thành.  Bạn chạy ra khỏi nhà và leo lên ngọn cây để nhìn thấy Người.  Khi được thấy Người và nghe Người nói với bạn, bạn thật cảm động đến nỗi bạn hứa sẽ cho người nghèo phân nửa của cải và đền bù gấp bốn cho những ai bạn đã gian lận của họ.

          Giờ đây bạn nghĩ gì nếu Chúa Giê-su nói với bạn:  “Được rồi, anh Da-kêu.  Anh không cần phải làm hơn thế nữa đâu.  Anh cứ trả lại đúng những gì anh mắc nợ thôi và chắc chắn phải tới Hội đường các ngày sa-bát nhé.  Ta không muốn anh phải làm quá sức đâu”?

          Tất cả chúng ta đều cảm nhận rằng Chúa Giê-su sẽ chẳng khi nào phản ứng như vậy đâu.  Chắc chắn Người không đòi hỏi việc đền bù gấp bội phải là hình phạt cho những hành vi bất lương của ông Da-kêu.  Cũng không phải là Người cần ông Da-kêu hãy làm cho cân bằng một cách thái quá như vậy.  Không phải đâu, nhưng Chúa Giê-su vui mừng với Da-kêu vì Người thấy ông thành thực.  Ông Da-kêu đích thực được gọi là “con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”, vì ông đã tự ý hành động đáp lại tình yêu Chúa Giê-su dành cho ông (Lu-ca 19:9).  Chúa Giê-su thấy ông Da-kêu hành động vì lòng yêu mến chứ không phải vì sợ hãi, cho nên việc đền bù của ông là hành vi biết ơn chứ không phải áp đặt.

          Đó chính là đường lối lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động.  Lòng thương xót ấy phong phú và quảng đại đến nỗi nó có thể biến đổi chúng ta.  Nó thuyết phục chúng ta yêu thương và biết cho đi một cách tự nguyện giống như Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta.  Như thánh Phao-lô đã nói, cảm nghiệm tình yêu này “thúc bách chúng tôi”, không ai có thể lý giải được (2 Cô-rin-tô 5:14).

          Vậy hôm nay bạn hãy dành ít thời giờ vui mừng trong tình yêu phong phú đầy tràn mà Chúa Giê-su dành cho bạn.  Bạn hãy đặt mình vào chỗ đứng của ông Da-kêu và để cho cuộc gặp gỡ Chúa thúc giục bạn hãy ngợi khen và thờ phượng Người.  “Người yêu thương tôi!  Người tha thứ cho tôi!  Người mở rộng vòng tay đón nhận tôi!”      

          Hãy để cho những chân lý này reo vang trong tâm hồn bạn hôm nay.  Hãy để tình yêu của Người làm cho con tim bạn mở ra, để bạn cũng có thể yêu mến một cách tự nguyện và quảng đại.

 

          “Lạy Chúa, xin tỏ cho con thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và dạy con sống dồi dào như Chúa vậy!”