Thứ Năm tuần 33 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 50:1-2,5-6,14-15

 

ĐỨC CHÚA, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng, từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu.  (Thánh Vịnh 50:1)

 

          Bạn hãy cố gắng căng đầu óc ra mà hiểu điều này:  chỉ một giải ngân hà thôi cũng đã có khoảng ba ngàn tỉ tinh tú.  Hiện giờ có hằng tỉ giải ngân hà đang chuyển động chung quanh chúng ta.

          Những quần thể tinh tú này vần vũ trên trời, tuân theo luật trọng lượng và những quy luật khác do Thiên Chúa thiết lập.  Đó là một vũ trụ vô cùng phức tạp, vậy mà lại được Thiên Chúa sắp đặt thứ tự!  Tác giả Thánh Vịnh nói:  “Thiên Chúa lên tiếng thì hoàn cầu lắng nghe!”

          Dĩ nhiên, các vì sao không có trí óc như chúng ta.  Bài đọc hôm nay là một nhắc nhở thực tế rằng không phải mọi tạo vật đều chuyển động theo nhịp độ của Thiên Chúa.  Trong sách 1 Ma-ca-bê, chúng ta thấy gia đình Ma-ca-bê nhiệt thành theo Chúa vào sa mạc, trong khi những người Do-thái khác thì bỏ đạo để theo một ông vua ngoại giáo.  Trong Tin Mừng Lu-ca, chúng ta thấy Chúa Giê-su khóc thương thành Giê-ru-sa-lem vì nhiều người ở đó đã không nhận biết và chấp nhận Người là Con Thiên Chúa.

          Trong số các tạo vật, chúng ta được ban ân huệ đặc biệt là ý chí tự do.  Ân huệ ấy đặc biệt vì nó thực sự cho chúng ta khả năng chọn lựa đón nhận hay chối bỏ tiếng nói của Đấng Tạo Dựng.  Nhưng vừa đặc biệt, ý chí tự do của chúng ta còn là một đặc ân không thể tin nổi.  Giữa muôn tạo vật, chúng ta có thể ý thức và tự nguyện thưa xin vâng với Thiên Chúa.  Rồi nếu Chúa Giê-su có khóc thương những kẻ chối bỏ Người, thì Người cũng vui mừng vì những ai đón nhận Người.

          “Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa” (2 Gio-an 1:6).  Mỗi ngày và ngay cả lúc này, chúng ta có những cơ hội để làm điều ấy.  Chúng ta có thể chọn mở lòng với Chúa và chú ý lắng nghe Người phán dạy chúng ta.  Thực ra, bạn có thể thực hiện việc ấy ngay khi bạn đọc bài suy niệm này, như thế là bạn đã bắt đầu rồi đấy!  Rồi trong ngày, khi chúng ta cảm nhận sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, chúng ta lại có thể thưa xin vâng và tuân phục Chúa.

          Chúa sẽ không bao giờ lợi dụng bạn đâu.  Người đã ban cho bạn ý chí tự do, nên Người sẽ không khi nào ép buộc bạn phải theo Người.  Trái lại, Người thì thầm vào tai bạn, khích lệ bạn hãy tín thác nơi Người.  Hôm nay bạn hãy cố gắng nghe tiếng Người.  Hãy dùng ý chí tự do của bạn mà lắng nghe và đi theo Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thưa xin vâng vì con yêu mến Chúa”.