Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:45-48

 

Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện.  (Lu-ca 19:46)

 

          Chúa Giê-su có mối quan hệ rất mật thiết với Đền Thờ.  Mỗi năm lên đền thánh dịp lễ Vượt Qua, chắc chắn Người quen thuộc với những nơi chốn ngõ ngách và những nghi lễ của Đền Thờ.  Người đã ở lại đó ba ngày, giống như một đứa trẻ bỏ nhà đi hoang khi Người được mười hai tuổi.  Cha mẹ Người có lẽ cũng đã mua một con vật nhỏ từ đám người buôn bán ở tiền đường Đền Thờ để làm hy lễ, rồi như trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, Người đã lật đổ bàn đổi tiền của chính những đám con buôn ấy!

          Nhưng cuộc viếng thăm Đền Thờ lần này thì khác.  Chúa Giê-su xua đuổi những kẻ buôn bán và đổi tiền đã làm ăn ở đây bao nhiêu năm rồi.  Thậm chí Người còn lấy Đền Thờ như một giảng đài tạm thời mỗi buổi sáng để giảng dạy cho những ai đến với Người (Lu-ca 19:47).  Vậy tại sao bây giờ Người mới hành động?

          Chúng ta cần nhìn lại lịch sử một chút để hiểu được động thái của Chúa Giê-su.  Dường như các chuồng nhốt thú vật của các con buôn ở ngay trong khuôn viên dành cho dân ngoại.  Đó là nơi duy nhất người ta có thể thờ phượng Thiên Chúa Ít-ra-en, nhưng nó lại đầy tràn tiếng ồn ào và lộn xộn do việc buôn bán.  Hiện giờ, chỉ còn ít ngày trước khi Chúa Giê-su bị bắt, Người muốn người ta biết rằng mọi người, thậm chí cả những người không phải là Do-thái, đều có cơ hội để thờ phượng Chúa. Người cũng cho thấy cái chết của Người trên thập giá khi Người “phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” giữa người Do-thái với dân ngoại (Ê-phê-xô 2:14).  Cho nên phải đuổi những kẻ đổi tiền và lật đổ những bàn đổi tiền của họ.

          Đó là một tin vui!  Trong Chúa Ki-tô, mọi người được đón nhận để thờ phượng Thiên Chúa.  Không ai bị gạt ra ngoài.  Chúa Giê-su muốn mọi người được tự do để gặp gỡ Người.  Người là chính Đền Thờ, giờ đây mở cửa cho mọi người.

          Đối với chúng ta ngày nay, chúng ta có thể bị cám dỗ cho rằng việc sống đạo chỉ dành cho những người hiện là giáo dân của giáo xứ thôi.  Nhưng thực sự như thế!  Thay vì đợi chờ những người ngoài xứ lang thang trong khu vực của mình, chúng ta cần phải ra ngoài đi gặp họ và làm cho họ cảm thấy mình được đón tiếp.  Đó là việc Chúa Giê-su đã làm và đó cũng là điều Người muốn chúng ta làm nữa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp cho Giáo Hội thành ánh sáng cho những ai đang tìm kiếm Chúa.  Xin Chúa dạy con biết chiếu tỏa ánh sáng ấy cho mọi người chung quanh con”.