Thứ Tư tuần 33 Thường niên

Suy niệm 2 Ma-ca-bê 7:1,20-31

 

Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất…  (2 Ma-ca-bê 7:28)

 

          Thực khó mà tưởng tượng được những gì bà mẹ này đã trải qua khi bà nhìn từng đứa trong số bảy người con bị hành quyết, vì chúng nhất định không chối bỏ đức tin của mình.  Chỉ thoáng nhìn vào tâm tư của bà qua những lời bà nói với đứa con út, người ta đã thấy những lời ấy quả là tuyệt vời.  Thay vì nói với đứa con những gì phải làm hoặc bàn về những chọn lựa chính trị, bà chỉ bảo nó hãy nhìn xem trời đất!  Những lời của bà vén lên một chân lý đơn giản:  khi phải đối diện với đau khổ và cám dỗ, khi bị bối rối hoặc cảm thấy mình bị bách hại, chúng ta cần phải có một cái nhìn bao quát.

          Đứng trước quyết định chọn được sống hay phải chết, bà mẹ này dạy con mình hãy xem Thiên Chúa là Đấng nào:  là Đấng tạo dựng trời đất, Thiên Chúa biết những gì người thiếu niên này đang phải đối phó và hoàn toàn có thể nhận biết Người qua những điều ấy.

          Chúng ta có thể nhận thấy cùng một thái độ ấy nơi Mẹ Ma-ri-a khi chứng kiến Con yêu dấu của Mẹ bị chối bỏ, hành hình và bị giết bất công.  Chắc chắn tâm hồn Mẹ phải tan nát.  Nhưng trong mọi sự Mẹ phải trải qua, Mẹ vẫn tiếp tục hướng mắt lên trời và vẫn có thể tìm được sự an ủi từ Chúa Thánh Thần.  Mẹ không thất vọng. Trái lại, Mẹ nhớ lại tất cả những gì Mẹ đã hiểu về kế hoạch của Thiên Chúa và tìm được trong kế hoạch ấy sức mạnh để chịu đựng.

          Là Mẹ trên trời của chúng ta, Đức Ma-ri-a ban cho chúng ta sự khích lệ tương tự:  Con đừng quên Thiên Chúa là Đấng nào!  Con hãy nhớ đến tình yêu Người yêu thương con.  Con hãy nhớ kế hoạch tốt đẹp Người dành cho con và gia đình con.  Con hãy nhớ là Người đã dựng nên vũ trụ và mọi sự ở trong tay Người, bất kể những điều dữ đang có lúc này.  Bất kể con đang phải trải qua những gì, thí dụ như những cái chết hằng ngày cho tội lỗi, hoặc từ bỏ mình hay bị tủi nhục hoặc bách hại, thì Chúa vẫn bước đi với con và ban cho con sức mạnh của Người.

          Vậy hôm nay bạn hãy nhớ những lời hai bà mẹ này nói với tâm hồn bạn.  Hôm nay bạn hãy coi xem những cơ hội và thử thách bạn phải đối phó, nhưng chắc chắn hãy hướng mắt nhìn lên!  Khi bị cám dỗ phạm tội hoặc cảm thấy bị những gánh nặng đè nén, bạn hãy cố gắng nhận ra hình ảnh Thiên Chúa, Đấng tạo dựng đất trời, đang âu yếm nhìn bạn.  Hãy để hình ảnh này giúp bạn tỉnh táo và củng cố bạn quyết tâm theo Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa yêu thương con, cả khi con không hiểu được những gì đang xảy ra.  Con sẽ nhìn lên Chúa để được mạnh mẽ mà trung kiên”.