Lễ Chúa Giê-su Ki-tô, Vua vũ trụ

Suy niệm Khải Huyền 1:5-8

 

Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian.  (Khải Huyền 1:5)

 

          Thực là một hình ảnh đẹp khi thánh Gio-an phác họa Chúa Giê-su như là Vua vũ trụ mà chúng ta mừng lễ hôm nay.  Người là “Trưởng Tử”, “vị Chứng Nhân trung thành” và “Thủ Lãnh”, Đấng “đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc” (Khải Huyền 1:5,6).  Đọc đoạn này, có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng Chúa Giê-su, với tính cách là một Vua, đã quy tụ mọi sự.  Người được đặt lên ngai vinh hiển và chúng ta thì dược vui sống trong vương quốc Người.

          Nhưng thực sự không phải như vậy hay sao?  Chúng ta biết đau khổ vẫn tồn tại trên thế gian này.  Chúng ta biết tội lỗi và cám dỗ cũng vẫn còn hiện diện trong cuộc sống chúng ta!  Như vậy thì dường như điều nói ở trên là mâu thuẫn sao?

          Không đâu.  Trong khi Chúa Giê-su thực sự là Vua muôn vua, Chúa các chúa, Người vẫn chưa trở lại để lãnh nhận trọn vẹn quyền bính trên vương quốc Người.  Điều này có nghĩa là quân thù của Người là ma quỷ vẫn còn ở đó, khiến chúng ta phải chiến đấu với những dối trá và cám dỗ của nó.  Chính sách của Người là sẽ chinh phục chúng ta nhờ sự cộng tác.  Người biết nếu Người để cho tâm trí chúng ta tràn đầy những nghi ngờ, lo lắng và những tư tưởng ích kỷ, chúng ta sẽ trở nên dửng dưng đối với Thiên Chúa.  Chúng ta cũng sẽ trơ trơ trước sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và chỉ sống cho mình mà thôi.

          Chính vì thế, Thánh lễ hôm nay thật quan trọng.  Trong Thánh lễ, chúng ta tưởng nhớ và cử hành quyền lực của Chúa Giê-su Phục sinh.  Tuy nhiên còn hơn thế nữa, chúng ta lãnh nhận Chúa Giê-su ngự trong hình bánh và rượu.  Người đến để dưỡng nuôi chúng ta bằng ân sủng và sức mạnh của Người, để chúng ta được thêm mạnh mẽ mà chiến đấu.  Lời Người giúp chúng ta được sáng suốt và Mình Máu Người ban cho chúng ta ân sủng và sự hỗ trợ của Thiên Chúa.

          Vậy hôm nay khi tham dự Thánh lễ, bạn hãy đến với tâm hồn cởi mở.  Hãy đến trước mặt Vua của bạn và để Người nuôi dưỡng tâm trí bạn.  Hãy đến và tuyên xưng rằng ân sủng của Người là phương thức duy nhất để bạn có thể chiến thắng.  Hãy kêu cầu Người, Người sẽ đến bênh đỡ bạn.

 

          “Lạy Vua Giê-su, vạn tuế Chúa!  Chúa là nguồn ủi an khi con sầu khổ và sức mạnh lúc con chiến đấu!”