Thứ Hai tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:1-4

 

Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.  (Lu-ca 2:3)

 

          Thoạt nhìn, việc Chúa Giê-su đánh giá thật là nực cười.  Đích thực những kẻ giàu có đã bỏ vào thùng tiền Đền Thờ hơn rất nhiều so với hai đồng tiền kẽm của bà góa này!

          Nhưng phúc thay, Chúa Giê-su cho thấy lòng quảng đại không đo lường được bằng những gì người ta cho đi, mà bằng những gì còn để lại.  Những người khác đã bỏ vào thùng những dư thừa của họ, mà vẫn giữ lại những gì giúp họ sống thật tiện nghi thoải mái.  Trái lại, bà góa này đã cho đi hết.  Tất cả những gì còn lại cho bà, đó là lòng tín thác vào Thiên Chúa quan phòng, và bà biết như vậy là đủ rồi.  Thiên Chúa yêu thương bà, nên Người sẽ ban cho bà được những sự giàu có vinh hiển của Người.

          Chìa khóa mở ra lòng quảng đại của bà là chính thái độ của bà.  Mặc dù cho ít hay cho thật nhiều, rõ ràng những người khác đang cho đi những gì họ coi là của họ.  Trái lại, bà góa biết rằng mọi sự bà có đều thuộc về Thiên Chúa, thậm chí cả cuộc sống của bà nữa.  An tâm trong mối tương quan như thế, bà hỏi Chúa:  “Vậy con với Chúa phải làm gì với những tài nguyên đang thuộc về Chúa?”  Khi bà quyết định bỏ hết mọi sự bà có vào thùng tiền Đền Thờ, chắc chắn bà đâu nghĩ rằng lòng quảng đại của bà sẽ cho Chúa Giê-su cơ hội để không những dạy cho các bạn thân của Người một bài học, mà cho mọi thế hệ sau này nữa.

          Điều bà góa này đã làm cho các tông đồ cũng là điều Chúa Thánh Thần muốn làm cho chúng ta.  Mỗi ngày, Thánh Thần ban cho chúng ta “những bài học” qua những người chung quanh.  Dù đó có thể là bài học về lòng quảng đại, việc cầu nguyện, yêu thương người khác, hoặc phục vụ người nghèo, thì Thánh Thần vẫn muốn chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Ki-tô.  Người biết rằng việc “đổi mới” tư tưởng và tâm tình của chúng ta là chủ yếu để chúng ta trưởng thành trong sự thánh thiện (Ê-phê-xô 4:23).

          Vậy bạn hãy để ý đón nhận những bài học như vậy.  Một người đàn ông đang sử dụng thẻ ATM để rút tiền thì có một người hành khất đến xin giúp đỡ.  Trong vòng hai tuần lễ, người đàn ông này đã gặp cảnh ấy ba lần, mỗi lần một người khác nhau.  Đầu tiên ông ta cảm thấy bị phiền hà.  Ông tự hỏi:  “Tại sao mấy người này không chịu đi làm?”  Nhưng rồi Chúa Nhật tới trong Thánh lễ, ông ta đã nhận thấy Chúa đang khích lệ ông hãy tỏ lòng quảng đại.

          Thiên Chúa ban cho hết thảy chúng ta những bài học giống như vậy.  Chúng ta chỉ cần học để ý hơn một chút để lắng nghe tiếng Chúa thôi.

 

          “Lạy Chúa là Đấng quảng đại và hết lòng yêu thương, xin Chúa mở rộng trái tim con để con biết dâng cho Chúa mọi sự, không giữ lại gì cả”.