Thứ Năm tuần 34 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 3:68-74

 

Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.  (Đa-ni-en 3:74)

 

          Hầu hết chúng ta đều thích ở ngoài trời, nhất là khi chúng ta phải ở lại lâu trong nhà vì công chuyện hoặc kẹt cứng ở trong một văn phòng.  Có cái gì đó ở trong thiên nhiên làm cho tinh thần chúng ta sống động trở lại.  Vẻ đẹp chung quanh chúng ta đánh thức giác quan chúng ta một cách độc đáo không gì có thể làm nổi.  Hầu như bạn có thể nói rằng thiên nhiên đang nói với chúng ta, nhưng nó nói gì đây?

          Bài đọc hôm nay cho chúng ta câu trả lời.  Tất cả thiên nhiên này là ơn lành Chúa ban.  Mưa hay tuyết, sáng hay tối, tất cả đều thờ lạy Chúa.  Chúng nói với ta về vẻ đẹp, quyền năng, sự gần gũi và khiêm tốn của Thiên Chúa.  Chỉ cần nhìn ra bên ngoài một phút thôi, bạn sẽ ý thức lời chúc tụng Chúa đang vang vọng như thế nào!

          Sự khác biệt giữa chúng ta với thiên nhiên là chúng ta có ý chí tự do, để chúng ta có thể lựa chọn chúc tụng và tôn vinh Chúa hay không.  Dĩ nhiên chúng ta không luôn luôn làm điều này.  Đôi khi các tư tưởng của chúng ta chỉ tập trung vào bản thân mình, khiến cho chúng ta đi tới tình trạng thu hẹp ước mơ và hạ thấp những hy vọng của mình.

          Nhưng khi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, thì điều gì đó tích cực hơn sẽ xảy đến.  Chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa thật vĩ đại và tuyệt vời.  Chúng ta cảm nhận được rằng Người đặt chúng ta trong lòng bàn tay của Người.  Chúng ta biết Chúa Giê-su đã cứu chuộc chúng ta và tội lỗi không còn quyền lực trên chúng ta nữa.  Chúng ta liên kết chặt chẽ hơn với Cha trên trời và chúng ta muốn phục vụ Người trọn vẹn hơn.  Chúng ta trở nên sống động hơn vì được tiếp xúc với Chúa Thánh Thần, Đấng đang sống trong tâm hồn chúng ta.  Niềm vui và tin tưởng chúng ta cảm nhận được sẽ nói với chúng ta rằng đường lối chúng ta được tạo dựng là để “quy hướng về Thiên Chúa” chứ không phải về mình.

          Hôm nay, bạn hãy cố dành chút thời giờ cảm tạ và ngợi khen Chúa.  Đừng chỉ cảm tạ Người vì những ơn lành Người đã ban cho bạn mà thôi.  Nhưng hãy cảm tạ Người vì ơn tha thứ, chuộc tội và cứu độ.  Bạn hãy ngợi khen Người vì tình yêu của Người.  Hãy thờ lạy Người vì công cuộc tạo dựng đẹp đẽ Người thực hiện.  Hãy tôn vinh Người vì lòng thương xót của Người.  Nếu bạn không thể nói lên bằng lời cầu của riêng bạn, hãy sử dụng Thánh Vịnh hoặc những bài thánh ca bạn thích.  Cứ chúc tụng Chúa, bạn sẽ được chúc phúc, vì Chúa đang sống động giữa những lời ngợi khen của chúng ta (Thánh Vịnh 22).

 

          “Lạy Chúa, con thật ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng vinh quang Chúa.  Con cảm tạ Chúa vì những ân sủng và phúc lành Chúa đã ban cho đời con.  Con cảm tạ Chúa đã chuộc tội cho con!”