Thứ Sáu tuần 34 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 7:2-14

 

Tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.  (Đa-ni-en 7:13)

 

          Nếu đã học lịch sử, bạn sẽ biết rằng quyền bính của một nhà quân chủ là để được truyền xuống cho một người cai trị kế tiếp, chứ không phải đoạt được bằng võ lực.  Việc trao quyền như thế sẽ được thể hiện chính thức qua nghi thức đăng quang.  Trong nhiều văn hóa, lễ đăng quang phản ánh niềm tin rằng quyền cai trị là do Thiên Chúa mà có, hoặc ít nhất do một nguồn gốc cao hơn dân chúng.  Ở đây trong sách Đa-ni-en, chúng ta gặp lễ đăng quang sau hết.  Hình ảnh “Con Người” lãnh nhận “quyền thống trị, vinh quang và vương vị” từ Đấng duy nhất là Cha trên trời của Ngài (Đa-ni-en 7:13,14).

          Tác giả sách Đa-ni-en đã nhìn nhận “Con Người” như một vị lãnh đạo huyền nhiệm sẽ đem lại công chính cho trần gian.  Nhờ dấu chỉ được đầy tràn Thánh Thần, chúng ta biết Ngài chính là Chúa Giê-su, Đấng có quyền bính trên mọi tạo vật (Ê-phê-xô 1:21-22).  Bạn hãy so sánh đối nghịch quyền năng của Chúa Giê-su với sức mạnh của bốn con thú mà thị kiến Đa-ni-en đã nói đến trước đó.  Bốn con thú này biểu tượng cho các đế quốc Ba-by-lon, Ba-tư, Hy-lạp và Rô-ma.  Mặc dù có quyền năng lớn lao, những triều đại này rồi cũng sụp đổ.  Giống như nhiều chính quyền khác, chúng sụp đổ vì những nhà lãnh đạo của chúng tham lam và bạo tàn, chỉ lo củng cố ảnh hưởng của họ trên các bề tôi mà thôi.  Rõ ràng đó không phải là lối Chúa Giê-su cai trị dân Người!

          Còn chúng ta thì sao?  Chúng ta là “thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô” (Rô-ma 8:17).  Điều này có nghĩa là chúng ta được chia sẻ uy quyền của Chúa Ki-tô;  chúng ta có thể xây dựng vương quốc của người ở ngay đây dưới trần gian này!  Đó là lời kêu gọi cao cả và đem lại một phẩm giá cao vời.  Được tràn đầy sức mạnh Thánh Thần, chúng ta có thể làm những điều lớn lao hơn cả những điều Chúa Giê-su đã làm (Gio-an 14:12)!

          Hôm nay và mọi ngày, bạn hãy nhớ bạn là ai trong Chúa Ki-tô.  Được liên kết với Người, bạn có thể làm một tác nhân để thay đổi trong gia đình, sở làm và cộng đồng.  Bạn có tâm trí của Chúa Ki-tô, cho nên bạn có thể đem sự khôn ngoan tới nơi nào có xáo trộn, và ủi an tới nơi nào có âu lo.  Bạn được xức dầu như Chúa Ki-tô, cho nên bạn đem ơn chữa lành, tình yêu và lòng thương xót đến nơi nào có thù hận và chia rẽ.  Bạn hãy phó mình trong tay Chúa hôm nay và hãy cầu khẩn quyền năng Người giúp bạn sống cuộc sống đẹp lòng Người.  Khi ấy bạn sẽ trở thành một dấu chỉ cho người ta thấy “Triều Đại Thiên Chúa đã tới gần” (Lu-ca 21:31).

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã dựng nên con chỉ kém các thiên thần một chút!  Xin cho con đừng khi nào quên là mình mang tên Chúa.  Xin giúp con chiếu tỏa ánh sáng Chúa vào mọi tình huống”.