Thứ Bảy Tuần Thánh – Vọng Phục Sinh

Suy niệm Mác-cô 16:1-8

 

Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông.  Ở đó, các ông sẽ được thấy Người.  (Mác-cô 16:7)

 

          Hôm nay chúng ta cảm nghiệm sự yên lặng của nấm mộ.  Chúa Giê-su tỏ ra “đang ngủ trong sự chết”, dường như đang nghỉ ngơi xa khỏi cuộc Thương khó bi thảm của Người.  Nhưng nếu đây chỉ là một giấc ngủ thôi, thì quả thực là một giấc ngủ rất tích cực!  Tối nay khi tham dự lễ Vọng Phục Sinh, chúng ta sẽ công bố rằng Người xuống hỏa ngục, giẫm lên các cửa của nó và bẻ gãy mọi xiềng xích Xa-tan cầm hãm nhân loại.  Suốt đêm, chúng ta sẽ hăng hái chờ đợi sự phục sinh của Người để giải thoát chúng ta khỏi án phạt xưa vì tội lỗi và phục hồi cho chúng ta sự sống trong Thiên Chúa.

          Đêm nay chúng ta sẽ được nhắc nhở về đêm dân Ít-ra-en băng qua Biển Đỏ.  Trốn vào vùng sa mạc sau khi thần chết đã bỏ đi ngang qua họ, họ thấy mình bị kẹt giữa biển cả trước mặt và đoàn quân của Pha-ra-ô đuổi sau lưng.  Họ tiếp tục canh thức tại đó, cùng với sứ thần của Đức Chúa và đám mây canh giữ cho họ suốt đêm (Xuất Hành 14:19).  Mạng sống họ như chỉ treo mành, nên họ chỉ có thể đứng vững nhờ đức tin mà thôi (14:14).  Họ không thể làm điều gì khác được.  Mọi sự tùy thuộc vào Thiên Chúa.

          Các môn đệ Chúa Giê-su thấy mình ở trong tình huống tương tự sau khi Người bị đóng đinh thập giá.  Chẳng có nỗ lực nào, như việc Phê-rô than khóc vì đã chối Thầy, hoặc việc chuẩn bị tử tế của các phụ nữ xức dầu thơm khâm liệm Chúa, có thể làm cho Chúa sống lại cả.  Nhưng chính tại đây, khi mọi khả năng con người đã cùng tận, thì quyền năng Thiên Chúa chiếu tỏa vinh quang nhất.  Khi chúng ta chết trong tội lỗi, Người đã sai Con của Người đến phục hồi chúng ta để chúng ta được sống.  Khi chúng ta không thể tự cứu mình thì Chúa Giê-su cứu thoát chúng ta.  Khi chúng ta làm nô lệ cho ma quỷ, Thiên Chúa tháo xiềng xích cho chúng ta.

          Vậy chúng ta hãy chờ đợi Chúa đêm nay.  Chúng ta chỉ cần “lặng yên” và Người sẽ hành động thay cho chúng ta (Xuất Hành 14:14).  Dù không thể tham dự lễ Vọng Phục Sinh, bạn cũng cứ dành chút thì giờ tối nay để canh thức và chờ đợi ánh sáng Chúa Ki-tô bừng lên.  Đây thực là “Đêm thật diễm phúc, đêm duy nhất biết được thời giờ Đức Ki-tô từ cõi chết phục sinh!” (Exdultet).

 

          “Lạy Chúa Ki-tô, Đấng Cứu độ chúng con, mọi hy vọng của chúng con ở trong Chúa!  Nhờ sự phục sinh, xin Chúa giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và hãi sợ.  Xin Chúa biến mọi buồn sầu chúng con thành niềm vui.  Lạy Chúa, xin phục hồi cho chúng con được sống trong Chúa”.