Thứ Năm Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 13:1-15

 

Nếu Thầy không rửa cho anh… (Gio-an 13:8)

 

          Quả thực là một hình ảnh gây sững sờ về tình yêu Chúa đã ban cho các môn đệ và chúng ta!  Vua các vua đã cúi xuống và khiêm tốn rửa chân cho chúng ta.  Người đã biểu lộ sự chăm sóc và quan tâm như vậy đối với chúng ta là dân của Người!  Đây là chính bản chất tình yêu của Chúa Giê-su dành cho chúng ta:  tình yêu lớn lao đến nỗi khiến cho Người hạ mình để nhận lấy vai trò của người tôi tớ phục vụ chúng ta.

          “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!”  Đã bao lần chúng ta cũng làm như Phê-rô và không để cho Chúa Giê-su phục vụ chúng ta?  Có lẽ chúng ta nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu như vậy.  Hoặc có thể chúng ta nghĩ mình không cần được rửa sạch.  Nhưng với mỗi người chúng ta, Chúa Giê-su đều nói:  “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ chẳng được chung phần với Thầy”.  Nếu chúng ta không để cho Chúa thanh tẩy và chăm sóc chúng ta, chúng ta sẽ bị chia cách với Người.

          Chúa Giê-su muốn thanh tẩy chúng ta, cả trong phép Rửa tội lẫn trong đời sống hằng ngày.  Người muốn nâng đỡ và đổi mới chúng ta.  Đón nhận điều ấy có nghĩa là chúng ta hãy để cho tâm hồn và trí óc mình thinh lặng mà tưởng niệm tình yêu của Người và cảm nhận sự hiện diện của Người.  Dĩ nhiên chúng ta có những bổn phận và trách nhiệm phải chu toàn hằng ngày, nhưng nếu chúng ta đặt chúng quan trọng hơn cả Chúa Giê-su, thì chúng ta sẽ đánh mất tất cả những gì Người có thể làm cho chúng ta.

          Hôm nay, chúng ta bước vào Tam Nhật Vượt Qua, ba ngày trọng đại mừng ơn cứu độ của chúng ta.  Bằng cách dành thêm thì giờ ở với Chúa trong những cử hành phụng vụ của các ngày này, chúng ta có thể cho Người cơ hội để Người rửa chân chúng ta lại.  Chúng ta có thể để Người tự do di động trong tâm hồn chúng ta.  Rồi mỗi khi làm như vậy, nhờ tình yêu chúng ta được thay đổi dần dần nên giống hình ảnh Người.  Chúng ta được tràn đầy tình yêu và sức mạnh của Người nhiều hơn.  Chúng ta trở nên tôi tớ của Người trong thế giới, đi rửa chân cho những người chung quanh chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, trong mấy ngày sắp tới này, xin Chúa giúp con sống trong sự hiện diện của Chúa và để Chúa rửa chân cho con.  Con không muốn đặt sự bận rộn của con lên trên hết.  Trái lại, con muốn Chúa hơn.  Xin giúp con dẹp đi sự kiêu căng không muốn để Chúa phục vụ con.  Lạy Chúa, xin hãy đến và cho con được tràn đầy tình yêu của Chúa”.