Thứ Tư Tuần Thánh

Suy niệm Mát-thêu 26:14-25

 

Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.  (Mát-thêu 26:23)

 

          Quả là một lời nói bí ẩn!  Có thực Chúa Giê-su có ý cho biết ai là kẻ phản bội Người không?  Hoặc Người chỉ có ý nói rằng hết thảy các tông đồ đều phản bội Người cách này hay cách khác?  Thực vậy, mỗi người đều chấm chung một đĩa với Chúa Giê-su trong bữa ăn.  Nhưng chỉ có Giu-đa là lên tiếng nói rằng mình không phải như vậy.

          Giống như Nhóm Mười Hai, mỗi người chúng ta đều “chấm chung một đĩa” với Chúa Giê-su khi chúng ta rước Mình Máu Thánh Người trong Thánh lễ.  Cũng như Nhóm Mười Hai, mỗi người chúng ta đều phản bội Chúa một cách nào đó trong lúc này hay lúc khác.  Rồi chúng ta cũng đều có những cơ hội để làm lại.  Tại sao?  Vì tất cả chúng ta đều là con người.

          Điều này xem ra làm cho người ta thất vọng, nhưng tin vui là cũng ở đây chúng ta được tha thứ!  Dù chúng ta có phạm tội lớn hay tội nhỏ, điều ấy không quan trọng.  Những người Pha-ri-sêu, mặc dù đã cố gắng giữ Luật, nhưng lại trở nên thiếu cảm thông, nên cũng cần được tha thứ giống như những kẻ tội lỗi công khai là các gái điếm và những người thu thuế.  Chúng ta cũng vậy.  Cho dù chúng ta có phạm tội giết người hoặc chỉ giữ trong lòng sự hiềm thù nhỏ đối với người nào đó, thì chúng ta hết thảy cũng cần được Chúa Giê-su giải thoát chúng ta.

          Đó là một thông điệp mang lại niềm hy vọng lớn lao – không những cho chúng ta mà cho tất cả những người chung quanh chúng ta nữa!  Mỗi người chúng ta đến với bàn tiệc của Chúa đều là một kẻ tội lỗi đã được tha thứ.  Lần tới khi đi dự Thánh lễ, bạn thử nhìn chung quanh và nhận ra những người đang sum họp với bạn như là những người của gia đình bạn.  Các bạn tất cả đều “chấm chung một đĩa” với Chúa Giê-su.  Bạn hãy cảm tạ Chúa vì bạn đã được bao bọc trong lòng thương xót và tình yêu của Người.

          Ước gì ý thức này giúp chúng ta kết hiệp với nhau.  Ước ao lớn nhất của Chúa Giê-su là tất cả các con cái Người sẽ trở nên một như Người và Cha Người là một.  Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Người dạy chúng ta biết sống lòng thương xót như Người đã thương xót, để ước ao sâu xa của Người được thực thi!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã hy sinh trên thánh giá.  Xin Chúa làm cho chúng con nên một trong Chúa, như Chúa và Chúa Cha là một.  Xin Chúa ban cho chúng con biết khiêm nhượng và cảm thông đích thực đối với nhau khi chúng con cùng nhau cố gắng sống cho Chúa”.