Thứ Bảy sau Lễ Tro

Suy niệm Lu-ca 5:27-32

 

Anh hãy theo tôi.  (Lu-ca 5:27)

 

          Đối với các ông Lê-vi, Si-môn, Phi-líp-phê, với những môn đệ không tên tuổi và đối với chúng ta nữa, lời kêu gọi “hãy theo tôi” đã thay đổi mọi sự.  Chúa Giê-su không xin xỏ hay nài nỉ.  Người mời gọi, một cách hăng say và đầy yêu thương.  Bạn hãy theo Chúa vì Người là con đường, sự thật và sự sống.  Bạn hãy theo Chúa, vì Người là ánh sáng soi đêm tối, là suối nước không bao giờ cạn khô, là Đấng đã hứa luôn luôn dẫn dắt bạn.

          Hãy theo Thầy, như bạn đang là con người hiện tại.  Không phải vì bạn đặc biệt giỏi giang hay có tài hoặc thánh thiện.  Chiếu theo luật Do-thái, ông Lê-vi là người “ô uế” vì ông cộng tác với dân ngoại.  Có lẽ ông cũng là người bất lương và tham lam.  Ông Phê-rô thì bộc trực và bướng bỉnh.  Còn Gia-cô-bê và Gio-an chỉ muốn địa vị cao.  Tất cả các môn đệ đều có vấn đề, nhưng Chúa Giê-su đã gọi họ cùng một cách, giống như Người đang kêu gọi bạn.

          Hãy theo Thầy và hãy thuộc về Giáo Hội của Thầy.  Trước đây bạn đã không phải là dân Chúa và bạn đã không lãnh nhận được lòng thương xót.  Nhưng hễ ai theo Chúa thì trở nên phần tử của dân Chúa và lãnh nhận lòng thương xót.  Trước kia bạn sống trong bóng tối, giờ đây bạn ở trong ánh sáng diệu kỳ của Thiên Chúa.  Bạn được tuyển chọn, thuộc dòng vương giả và thánh thiện, là dân tộc thuộc về chính Chúa (1 Phê-rô 2:9-10).  Bạn là người như vậy đó.  Cha trên trời của bạn nhìn bạn như vậy đó.

          Hãy theo Thầy và tâm hồn bạn sẽ bắt đầu thay đổi.  Có thể ban đầu bạn không là một môn đệ lý tưởng, nhưng xin bạn nhớ rằng đó chỉ là khởi đầu thôi.  Đối với Chúa, con người hiện tại của bạn không phải là chướng ngại ngăn cản được bạn trở nên một con người khác.  Chúa đã có một viễn tượng cho đời bạn từ khi bạn thành thai trong lòng mẹ.  Và viễn tượng ấy là một phúc lành chứ không phải một lời chúc dữ.  Đó là một viễn tượng mà tất cả những gì thuộc về con người bạn, như tài năng, những nét thuộc cá tính, thậm chí ngay những thói tật độc đáo của bạn, cũng được tràn đầy sự sống của Chúa và được sử dụng để xây dựng vương quốc Người.

          Tất cả chúng ta đều biết rằng theo Chúa Giê-su đều có những lúc thăng trầm.  Nhưng bất kể những thử thách chúng ta phải đương đầu là gì, chúng ta vẫn luôn có thể đương đầu với thái độ biết rằng chúng ta thuộc về Chúa Giê-su và Người sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta.  Bởi vì không phải chỉ có chúng ta theo Chúa, mà chính Chúa dẫn dắt chúng ta, luôn kêu gọi chúng ta đến bên Người bằng những lời yêu thương và bình an.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, vâng, con sẽ theo Chúa.  Con muốn đi trong ánh sáng của Chúa mọi ngày trong đời con”.