Thứ Năm sau Lễ Tro

Suy niệm Đệ Nhị Luật 30:15-20

 

Chọn được sống.  (Đệ Nhị Luật 30:19)

 

          Ông Mô-sê đã nói đúng.  Chúng ta phải làm những việc lựa chọn mỗi ngày.  Mỗi ngày đều cho chúng ta cơ hội để cam kết với Chúa và tìm thấy sự sống Chúa hứa ban.  Nhiều người chúng ta đã có những quyết định mùa Chay và cách tốt nhất để thực hiện những quyết định ấy là hãy làm những chọn lựa đúng.

          Những lời ông Mô-sê nói có thể cho chúng ta một công thức để làm những chọn lựa hằng ngày.  Ông bảo rằng chúng ta có thể chọn được sống bằng cách “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người” (Đệ Nhị Luật 30:20).

*  Yêu mến Đức Chúa.  Điều này xem ra cũng dễ làm, nhưng chúng ta cũng dễ bỏ qua vì cảm thấy mơ hồ.  Vậy chúng ta hãy làm cho việc yêu mến này thực tế hơn.  Bạn có thể quyết định yêu mến Chúa bằng cách dành thời giờ để ở với Người trong cầu nguyện mỗi ngày.  Hãy cảm tạ Chúa vì Người xót thương bạn.  Hãy nói với Chúa là bạn yêu mến Người.  Hãy xin Người ban ơn sủng.  Bạn cũng có thể yêu mến Chúa bằng cách yêu thương gia đình bạn.  Hãy tắt TV, hãy bỏ điện thoại xuống, để bạn có giờ với gia đình bạn.

*  Lắng nghe tiếng Chúa.  Kinh Thánh Cựu Ước không chỉ sử dụng một từ để nói lên ý nghĩa “vâng phục”, nhưng còn sử dụng từ “lắng nghe” tiếng Chúa nữa. Cựu Ước nói đến chăm chú lắng nghe tiếng Chúa, đưa tiếng Chúa vào nội tâm và đem tiếng Chúa ra thực hành.  Vậy hôm nay bạn làm việc ấy thế nào?  Bạn có thể chậm chậm đọc đi đọc lại đoạn Kinh Thánh và xin Chúa cho bạn thấy một sứ điệp riêng tư đoạn Kinh Thánh muốn gửi cho bạn.  Hoặc bạn cảm thấy như Chúa thúc giục bạn liên lạc với một người bạn cũ hay hãy giúp đỡ một người hàng xóm.  Hãy đi và làm như thế, rồi bạn sẽ thấy Chúa chúc lành cho lựa chọn ấy của bạn.

*  Gắn bó với Chúa.  Hôm nay có thể bạn thấy mình cô đơn hoặc thất vọng hay không biết Chúa có ở với bạn không.  Đó chính là lúc bạn hãy gắn bó với Chúa.  Hãy nhắc nhở mình rằng Chúa đã hứa không khi nào bỏ rơi bạn.  Nếu bạn đang phải chiến đấu với cám dỗ, hãy quyết định xác tín lại lòng yêu mến Chúa của bạn và tình Chúa yêu thương bạn.  Hãy chọn đứng vững trong cam kết với Người.

          Mỗi ngày trong mùa Chay này, bạn hãy cố gắng lấy một điểm chính trong chọn lựa của bạn muốn theo Chúa.  Đừng ngạc nhiên nếu bạn làm như vậy và thấy mình gần Chúa hơn.  Đừng ngạc nhiên khi thấy sự sống và tình yêu của Chúa ở trong tâm hồn bạn sâu xa hơn.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa giúp con coi mỗi chọn lựa như một cơ hội để con tôn kính Chúa.  Xin Chúa giúp con chọn được sống!”