Thứ Tư Lễ Tro

 

Suy niệm Mát-thêu 6:1-6, 16-18

 

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo… (Mát-thêu 6:4)

 

          Đón chào bạn đến với mùa Chay!  Bắt đầu hôm nay, chúng ta được khuyến khích hãy thực hành những việc truyền thống là ăn chay, cầu nguyện và bố thí.  Đúng vậy, hôm nay được dành riêng làm ngày ăn chay, cùng Thánh lễ với việc chúng ta được xức tro lên trán, để nhắc nhở chúng ta rằng mình là cát bụi.  Chúng ta sẽ tự hỏi không biết mình nên “hy sinh” điều gì  trong mùa Chay, rồi chúng ta cũng nghe trong Thánh lễ lời kêu gọi chúng ta hãy sám hối và theo Chúa Giê-su sát hơn.  Nói khác đi, đây có thể là một mùa căng thẳng đang khi chúng ta chuẩn bị lễ Phục Sinh.

          Nhưng còn một điều khác của mùa Chay nữa.  Điều này hầu như không thấy được và ba lần ẩn giấu trong bài Tin Mừng hôm nay:  “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo” (Mát-thêu 6:4, 6, 18).  Lời ấy dạy chúng ta rằng Chúa luôn nhìn chúng ta trong yêu thương, cho nên chúng ta không cần phải vất vả làm cho Người chú ý đến chúng ta đâu.  Ngoài điều ấy ra, việc chúng ta giữ luật lệ mùa Chay là để giúp ta nhìn vào Người.

          Hãy mở trang đầu tiên sách Sáng Thế, bạn sẽ thấy những lời tương tự.  Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra là “tốt đẹp” (Sáng Thế 1:31).  Người hài lòng, nhất là khi Người nhìn thấy con người, tuyệt đỉnh của công cuộc tạo dựng.

          Thậm chí khi tội lỗi làm lu mờ đi kiệt tác của Chúa, Chúa vẫn không khi nào ngưng thấy chúng ta bằng con mắt tình yêu của Người.  Đúng vậy, Người đã say sưa nhìn ngắm khi ban cho chúng ta Lề Luật, các ngôn sứ và sau cùng là chính Chúa Giê-su.  Cũng vậy, trên thập giá, Chúa Giê-su đã thấy chúng ta với lòng thương xót và tha thứ.

          Đây là tin vui mùa Chay:  Chúa thấy bạn.  Người biết bạn.  Người dấn thân cho bạn.  Người yêu thương bạn.  Không có việc làm nào của bạn có thể làm tăng được tình yêu Người yêu thương bạn.  Tình yêu ấy đã hoàn hảo và đầy đủ rồi.

          Vậy bằng mọi cách, bạn hãy ăn chay, hãy cầu nguyện và hãy làm việc bố thí!  Cứ nhớ rằng những việc này không phải để lôi kéo sự chú ý của Chúa, nhưng là để giúp bạn hướng mắt lên Cha bạn, Đấng thấy mọi sự.  Và Cha bạn, Đấng thấy bạn, hứa sẽ tưởng thưởng cho bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha thấy con bằng tình yêu của Cha.  Xin Cha giúp con biết chăm chú nhìn Cha trong mùa Chay này”.