Chúa Nhật tuần I mùa Chay

Suy niệm  1 Phê-rô 3:18-22

 

Cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng.  (1 Phê-rô 3:21)

 

          Trong khi thánh Phê-rô nói về bí tích Thánh tẩy, ngài cũng dễ dàng nói đến bí tích Hòa giải.  Bởi vì để cảm nghiệm được một lương tâm trong sạch, thử hỏi có cách nào tốt hơn là cách đi xưng tội không?

          Chúng ta biết khi đi xưng tội, chúng ta được tha thứ tội lỗi hoàn toàn!  Nhưng rồi một thử thách tới, đó là:  làm thế nào giữ lương tâm mình được trong sạch sau khi đã lãnh nhận ơn tha tội.  Một đàng là cảm nghiệm sự tha thứ của Thiên Chúa, nhưng điều gì sẽ thay đổi được chúng ta để chúng ta khỏi phải xưng đi xưng lại cùng những điều đã xưng trước?

          Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy câu trả lời nằm ngay trong việc xưng tội!  Bí tích không chỉ nhắm mục đích tẩy sạch quá khứ của chúng ta, mà còn giúp chúng ta được tràn đầy ân sủng cho tương lai nữa.  Lý do là vì khi xưng tội, chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-su, Đấng đã đến không những để tha thứ tội lỗi chúng ta mà còn giúp chúng ta nên thánh nữa.  Trong bí tích Giải tội, Chúa Giê-su cất đi gánh nặng những tội lỗi quá khứ của chúng ta, để chúng ta có thể bước vào thế giới mà không còn mặc cảm tội lỗi nữa và được ơn sủng soi sáng để từ chối tội lỗi mạnh mẽ hơn trước.

          Đúng thế, tất cả chúng ta đều phải đối phó với cám dỗ, như Chúa Giê-su đã đương đầu với cám dỗ trong bài Tin Mừng hôm nay.  Nhưng vì Chúa Giê-su đã chiến thắng cám dỗ trong hoang địa, nên chúng ta cũng có thể chiến thắng cám dỗ.  Chúa Giê-su, người chiến thắng, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi chúng ta kêu cứu Người.  Người ở ngay bên chúng ta, nhắc nhở chúng ta về ơn tha thứ của Người và khích lệ chúng ta hãy lãnh nhận ân sủng Người dành sẵn cho chúng ta.  Ở đây Người nhắc nhở chúng ta rằng Người đã thắng tội lỗi và chúng ta được hưởng nhờ thành quả chiến thắng của Người.

          Vậy bạn hãy chắc chắn phải cử hành Bí tích Hòa giải trong mùa Chay này.  Rồi khi đi xưng tội, hãy biết rằng ơn bí tích này ở sẵn đó để thanh tẩy bạn, đồng thời cũng làm cho bạn được tràn đầy sức mạnh của Chúa.  Chính ơn bí tích ấy đem bạn đến gần Chúa Giê-su hơn và giúp bạn được mạnh mẽ để chống lại bất cứ cám dỗ nào.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ơn sủng chúng con lãnh nhận khi xưng tội!  Xin Chúa ban cho con biết tin tưởng hơn vào lòng thương xót và tình yêu của Chúa”.