Thứ Bảy tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:43-48

 

Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?  (Mát-thêu 5:47)

 

          Khi nào là lần mới đây nhất có người nhìn bạn và nhận xét rằng bạn thật là khác người?  Lúc nào là lần cuối cùng một người bên đường gọi bạn là kẻ lạ thường?  Có thể bạn không mấy quan tâm đến điều ấy.  Nhưng dường như đó lại là điều Chúa Giê-su muốn bạn hãy lưu ý.  Vậy Chúa muốn nói gì?

          Bài Tin Mừng hôm nay nằm ở cuối Bài giảng trên núi.  Đó là kết thúc những điều các học giả Kinh Thánh gọi là những phản đề, vì Chúa Giê-su nói:  “Anh em đã nghe Luật dạy rằng…  Còn Thầy, Thầy bảo anh em…”  Trong mỗi phản đề, Chúa Giê-su giải thích thế nào là sống trong Thần Khí và điều này xem như là lạ thường!

          Tuy nhiên nếu bạn muốn nói về những điều lạ thường, bạn hãy xem cách Thiên Chúa yêu thương.  Theo lẽ tự nhiên, chúng ta yêu thương kẻ yêu thương chúng ta.  Lề Luật Mô-sê khích lệ người Ít-ra-en hãy đi xa hơn và hãy yêu thương anh chị em đồng bào như chính mình.  Nhưng Thiên Chúa lại còn đi xa hơn nữa, vì Người yêu thương cả những kẻ không yêu mến Người, thậm chí là kẻ thù của Người nữa.  Đó chẳng phải là ý nghĩa thập giá Đức Ki-tô muốn nói lên sao?

          Chúa Giê-su khuyến khích chúng ta hãy yêu thương vô điều kiện.  Khi làm như thế, người ta sẽ nhìn vào chúng ta mà nói:  “Làm sao họ có thể làm được như vậy?”  Đó là điều tốt;  chúng ta nên để họ gãi đầu gãi tai mà hỏi như thế.

          Nhưng làm sao chúng ta có thể đạt tới mức độ yêu thương kẻ thù?    Bằng cách đắm mình trong tình yêu Thiên Chúa.  Chúng ta càng chìm sâu trong sự ưu ái và lân tuất của Chúa, thì những rào cản trong những tương quan càng sụp đổ mau lẹ.  Trái tim chúng ta sẽ mềm lẹ.  Chúng ta sẽ muốn đối xử với người khác như Chúa đối xử với chúng ta.  Rồi điều ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua được những ranh giới ngăn cách hằng ngày để đến với người khác dễ dàng hơn.

          Dĩ nhiên chúng ta sẽ bị coi là bất thường vì chúng ta làm những chuyện không giống ai!  Chúng ta sẽ cho thế giới biết thế nào là làm môn đệ Chúa Ki-tô.  Như chính Chúa Giê-su đã hứa, thiên hạ sẽ biết chúng ta thuộc về Chúa do cách chúng ta yêu thương (Gio-an 13:35).

          Vậy bạn hãy cố gắng làm điều gì khác thường sau Thánh lễ ngày mai nhé.  Hãy nói chuyện với một người mà bạn không quen biết.  Có thể ban đầu bạn cảm thấy không thoải mái, nhưng không sao đâu.  Khi bạn đã bước bước đầu tiên rồi thì Chúa sẽ làm bạn ngạc nhiên.  Có thể bạn nhận ra ngay sự hiện diện của Chúa nơi người ấy.  Bạn còn bắt đầu biết yêu thương như Chúa yêu thương nữa!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con trở nên ‘bất thường’ hôm nay”.