Thứ Hai tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 25:31-46

 

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.  (Mát-thêu 25:40)

 

          Bạn thử tưởng tượng thấy Chúa Giê-su đang run cầm cập trong cái lạnh.  Bạn có một tấm áo lạnh dư ở trong xe, nên bạn dừng xe lại, xuống xe và trao cho Chúa Giê-su cái áo lạnh.  Bạn giúp Chúa mặc áo vào, rồi Người nhìn lại bạn, mỉm cười và nói “Cám ơn”.  Thật là một vinh dự!

          Tuy nhiên việc ấy không luôn dễ dàng đâu.  Đôi khi chúng ta phải phấn đấu với việc chăm sóc người khác vì họ “không giống như” Chúa.  Đôi khi người ta không đáp lại những cố gắng của bạn bằng tấm lòng biết ơn.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng dù người ta có trông giống như Chúa Giê-su và hành động giống như Người hay không, thì “những anh em bé nhỏ nhất” này vẫn là những người Chúa kêu gọi chúng ta hãy yêu thương họ (Mát-thêu 25:40).  Đúng vậy, Chúa Giê-su đồng hóa mình với họ đến độ Người hứa ban sự sống vĩnh cửu cho những ai chăm sóc các người đau ốm, đói khát và bị cầm tù.  Bằng cách sử dụng những thí dụ thái quá này, Chúa Giê-su nhìn nhận phẩm giá cao cả của mọi người và để lại cho chúng ta nền tảng để thực thi mọi hành vi công lý.

          Mọi người, bất kể mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, đều có giá trị khôn lường đối với Thiên Chúa.  Chỉ vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Chúa, nên tất cả chúng ta đều có phẩm giá và sự tốt lành của Đấng đã dựng nên chúng ta.  Do đó bất cứ điều gì chúng ta làm cho nhau là chúng ta làm cho Chúa.  Cũng do đó chúng ta cần phải nhìn mọi người theo quan điểm của Chúa về giá trị cũng như nhân phẩm.  Chúa yêu thương mọi người, cả những người xem ra không xứng đáng hoặc không thánh thiện hay không giống như Chúa Giê-su chút nào cả.  Họ vẫn đáng được yêu thương và tôn trọng.  Và đó là tin rất vui vì tất cả chúng ta chẳng phải là “bé nhỏ nhất” sao?

          Hôm nay bạn sẽ gặp gỡ nhiều người khác nhau.  Có thể bạn dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-su trong một số người.  Còn đối với những người khác, có lẽ vì họ “ít” gây ấn tượng nên bạn phải vất vả mới có thể nhận biết được phẩm giá của họ.  Nhiều lần bạn còn nghi ngờ chính giá trị của bạn nữa.  Nhưng Thiên Chúa luôn nhìn những gì là tốt nơi con cái Người.  Người nhìn mỗi người chúng ta với lòng trìu mến không phân biệt của một người cha hết lòng với con cái.  Ngay đối với những kẻ “bé nhỏ nhất” cũng vậy.  Cả bạn nữa!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về tình yêu của Cha.  Xin Cha ban cho con đôi mắt biết nhận ra sự hiện diện của Cha nơi mọi con cái Cha.  Xin Cha giúp con đối xử với họ với sự dịu hiền Cha đã tỏ ra với con”.