Thứ Năm tuần II mùa Chay

Lễ Lập Tông Tòa thánh Phê-rô tông đồ

 

Suy niệm Mát-thêu 16:13-19

 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.  (Mát-thêu 16:18)

 

          Thay chậu cho cây là công việc không mấy thích thú, nhưng lại là bước thiết yếu để giữ cây được mạnh và không bệnh tật.  Có thể bạn đang có một chậu cây nhỏ trông khỏe mạnh, nhưng rễ của nó đã đâm ra bên ngoài chậu.  Do đó bạn muốn trồng nó lại vào một cái chậu lớn hơn để có chỗ cho rễ mọc.  Tuy nhiên một hoặc hai tuần đầu, cây của bạn trông không được tươi tốt.  Nó có thể ẻo lả hoặc như bị bệnh trong cái chậu mới.  Nhưng sau một thời gian ngắn, nó lại vươn lên.  Rễ bắt đầu lan rộng.  Chồi đâm ra.  Lá mọc và ra nhiều hoa.

          Hình ảnh ấy cũng giống như điều đã xảy ra cho ông Phê-rô trong bài Tin Mừng hôm nay.            Phê-rô đã trưởng thành tới mức độ nhận biết được Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a của Ít-ra-en.  Vậy Chúa Giê-su thấy Phê-rô đã sẵn sàng được đem trồng lại vào một môi trường mới.  Cho ông một cái tên mới và đặt ông trong một vai trò mới, Chúa Giê-su cho ông một cơ hội để trưởng thành thêm nữa.  Phê-rô hầu như kinh ngạc về việc chuyển tiếp này.  Đây không phải là một chuyển tiếp dễ dàng, nhưng đáng làm.  Bạn cứ thử nghĩ về tất cả những gì Phê-rô có thể chu toàn một khi ông đã đâm rễ sâu nơi Chúa Ki-tô.

          Lễ lập Tông Tòa thánh Phê-rô tông đồ hôm nay mừng kính vai trò ngài làm người đứng đầu Giáo Hội.  Đây cũng là cơ hội tốt để bạn suy nghĩ về những gì mình đang làm.  Có lẽ cũng như thánh Phê-rô, bạn bắt đầu phát triển những tiềm năng như rễ cây đâm ra khỏi một cái chậu nhỏ.  Có thể bạn đang hụt hẫng khi Chúa chuyển bạn sang một nhiệm vụ mới.  Nhưng nếu nhìn lại, bạn sẽ thấy ơn Chúa đã giúp bạn lớn lên và sinh hoa trái như thế nào.

          Sang chậu mới có thể gây khó chịu nhất thời, nhưng đó là cách hữu hiệu để vun đắp sự trưởng thành và sinh hoa kết quả nơi cây cối cũng như nơi con người.  Mỗi lần Chúa trồng lại bạn là thực sự Người giúp bạn lớn lên và phát triển.  Có thể bạn phải đối diện với thử thách trong vai trò mới tại gia đình hoặc một giai đoạn mới trong cuộc sống.  Dù cách nào, bạn vẫn có thể tín thác nơi Chúa và nhận lãnh hoàn cảnh mới vì bạn biết Chúa luôn chăm sóc bạn.  Giống như người làm vườn chăm sóc cây cối, Chúa sẽ ban cho bạn tất cả những gì cần thiết để phát triển theo tiềm năng đầy đủ của bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những lần Chúa trồng lại con, để con được phát triển”.