Thứ Hai tuần II mùa Chay

Suy niệm Đa-ni-en 9:4-10

 

Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài  (Đa-ni-en 9:4)

 

          Đáng sợ… Tỏ lòng nhân nghĩa… Giao ước.  Những lời này chẳng phải là kỳ lạ để bắt đầu cho lời cầu nguyện thống hối hay sao?  Vậy mà ở đây, ngôn sứ Đa-ni-en đã tin tưởng tuyên xưng tình yêu Thiên Chúa trước khi ông xưng thú tội lỗi mình và tội lỗi của dân chúng!

          Làm sao Đa-ni-en chắc chắn được rằng Chúa sẽ tha thứ cho ông?  Có lẽ vì ông đã có kinh nghiệm về chính mình.  Ngày qua ngày, Thiên Chúa đã tỏ cho Đa-ni-en thấy Người quý mến ông.  Người giúp ông mau thăng tiến trong hàng ngũ quan chức giữa một vương quốc ngoại giáo.  Người đã cứu ông trong hang sư tử và khỏi âm mưu người ta muốn giết hại ông.  Rõ ràng Thiên Chúa đã hết lòng với Đa-ni-en!

          Đa-ni-en không gặp khó khăn nào khi ông thành thực về tội lỗi mình và tội lỗi dân chúng. Ông không giữ kín điều gì cả, dù ông biết mình quả thực không công chính (Đa-ni-en 9:7).  Đã nhiều lần cảm nghiệm được giao ước từ bi của Thiên Chúa và tin mình được an toàn trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nên ông biết mình có thể trong sạch đến trước mặt Chúa.

          Đó có phải là cách bạn nhìn Thiên Chúa không?  Nếu là không, tức là bạn nhìn Chúa như Đấng chỉ biết đòi hỏi quá đáng, thì hoặc bạn sẽ tránh không muốn đến với Người, hoặc bạn sẽ bị trói buộc trong mặc cảm tội lỗi, để rồi bạn sẽ dành cả giờ cầu nguyện chỉ để xưng thú tội lỗi mình và than vãn về tình trạng thiếu đức tin của bạn.

          Bạn đừng rơi vào bất cứ cái bẫy nào nói trên!  Cha trên trời của bạn thật tốt lành, thật quảng đại, nhất định là thế!  Cho nên bạn cứ lấy ngôn sứ Đa-ni-en làm gương mẫu cho bạn.  Hãy tin rằng Thiên Chúa mà bạn xưng thú tội lỗi bạn ra với Người là Cha đầy yêu thương và lân tuất.  Hãy nhớ lại lòng nhân lành Người tỏ ra cho bạn từ bao năm nay.  Hãy nghĩ đến Chúa Giê-su tự nguyện chết trên thập giá là để cứu chuộc bạn.  Nếu Người không tha thứ cho bạn, thì Người đã chẳng trải qua tất cả những điều ấy phải không?

          Cho nên bạn hãy tiến tới và tuyên xưng cùng tín thác vào lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn.  Hãy đi xưng thú với Chúa tội lỗi của bạn.  Bạn không phải sợ mình sẽ bị kết án.  Cứ giữ trong tâm trí những lời của ngôn sứ Đa-ni-en và bạn sẽ làm tốt thôi:  “Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ” (Đa-ni-en 9:9).

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con để mọi tội lỗi của con dưới chân Chúa, để con được tự do đích thực”.