Chúa Nhật tuần III mùa Chay

Suy niệm Xuất Hành 20:1-17

 

Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.  (Xuất Hành 20:2)

 

          Mặc dù sự kiện nô lệ ngày nay vẫn còn tồn tại, nhưng điều hiển nhiên là chẳng ai có quyền sở hữu người khác cả.  Đúng vậy, đó chính là lý do tại sao có cuộc Xuất Hành của Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập:  Thiên Chúa đã cứu họ khỏi vòng nô lệ.  Tuy nhiên cách chúng ta sa vào vòng nô lệ của tội lỗi thì lại không rõ ràng đâu.  Nô lệ tội lỗi xảy ra mỗi khi chúng ta bị mắc bẫy trong những tập quán tội lỗi không sao thoát ra được.

          Tin vui là giống như Thiên Chúa đã cứu dân Ít-ra-en khỏi nô lệ phần xác thế nào, Người cũng muốn cứu chúng ta khỏi nô lệ phần hồn như vậy.

          Nghĩ tới việc làm nô lệ cho một người đã tự nhiên khiến chúng ta kinh sợ rồi.  Chẳng ai muốn để người khác làm chủ mình.  Đây cũng là thái độ chúng ta phải có khi thấy mình làm nô lệ cho tội lỗi.  Không ai muốn nằm trong quyền lực của nó.  Không ai muốn cảm thấy mình không còn chút sức lực trong một lãnh vực nào đó của cuộc sống.  Như thánh Phao-lô đã nói:  chúng ta được dựng nên để sống tự do, và chính vì mục đích ấy nên Chúa Giê-su đã đến để “giải phóng” chúng ta (Ga-lát 5:1).

          Vậy bạn có muốn cảm nghiệm được sự tự do khỏi vướng mắc một tập quán tội lỗi đã kiểm soát đời sống bạn không?  Nếu bạn muốn thì đây là hai đề nghị:

          Thứ nhất, bạn hãy xưng thú tội lỗi mình mỗi ngày trong giờ cầu nguyện.  Bạn hãy nói với Chúa Giê-su là khó có thể thắng vượt được tội này.  Hãy tin vào lời hứa trong Kinh Thánh:  Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Gio-an 1:9).

          Thứ hai, bạn hãy cầu xin Chúa ban sức mạnh để chống lại tội lỗi.  Hãy tin rằng Chúa thấy rõ những cố gắng của bạn, nên Người chúc lành cho những nỗ lực ấy để chúng ta được thêm sức mạnh của Người mà từ chối khi cám dỗ đến.

          Có thể chúng ta không khi nào ngừng phạm tội được.  Nhưng diễn trình nên thánh tiếp tục khi chúng ta cầu nguyện, xưng tội và xin Chúa ban sức mạnh, tất cả đều giúp giảm đi những tội lỗi chúng ta.  Tất cả làm cho tội lỗi mất đi sức mạnh đàn áp chúng ta và giúp chúng ta được mạnh mẽ hơn trong cố gắng chống lại cám dỗ.

 

          “Lạy Chúa, con không muốn là một tên nô lệ.  Xin Chúa giúp con sống tự do”.