Thứ Ba tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 18:21-35

 

Có phải bảy lần không?  (Mát-thêu 18:21)

 

          Ông Phê-rô nghĩ mình đã rất quảng đại rồi.  Tha thứ cho người khác những bảy lần xem ra đã là rất nhiều rồi phải không?  Đúng là tha thứ cho những xúc phạm lập đi lập lại là điều trái tự nhiên.  Bạn cứ nhìn vào dụ ngôn Chúa Giê-su kể về người đầy tớ không có lòng thương xót.  Anh ta đã được tha món nợ khổng lồ không bao giờ có thể trả nổi, thế mà đứng trước lòng quảng đại như thế của chủ, anh ta lại không thể tha cho một người bạn chỉ nợ anh một số tiền rất nhỏ.

          Chúa Giê-su biết rõ những yếu đuối của chúng ta.  Người không ngạc nhiên về tất cả những lần chúng ta quên đi những gì Người đã làm cho chúng ta và những lần chúng ta không tỏ lòng thương xót đối với người khác.  Nhưng Người vẫn tiếp tục xin chúng ta hãy tỏ lòng thương xót.

          Quả thực lòng thương xót không tự nhiên đến với chúng ta.  Chúng ta phải cố gắng.  Giống như một đứa bé cần được khuyến khích nhiều lần là phải tắt đèn khi ra khỏi phòng, chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng mãi cho tới khi lòng thương xót trở thành một tập quán.  Chúng ta biết Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta điều răn này, rồi chúng ta còn biết tại sao chúng ta phải tỏ lòng thương xót.  Nhưng biết thế cũng không giúp chúng ta dễ thực hành đâu.  Điều duy nhất là phải tập luyện.

          Tuy nhiên đây là tin vui:  tập luyện tỏ lòng thương xót sẽ biến đổi con người chúng ta một cách tốt đẹp.  Nó giải phóng chúng ta khỏi việc giữ lòng phiền muộn, đau đớn và thù hận.  Điều tốt khi chúng ta tập luyện một đức tính là chúng ta dần dần dần trở nên tốt hơn.  Vậy sẽ ra sao nếu như chúng ta không cảm nhận được lòng biết ơn Chúa giúp chúng ta dễ dàng tha thứ?  Đừng để việc ấy ngăn cản bạn.  Đừng dùng việc ấy làm lý do để không tha thứ.  Có lẽ bạn chưa cảm thấy thôi;  có lẽ tha thứ từ đáy lòng dường như ở ngoài khả năng của bạn.  Có thể bạn chỉ còn biết thưa với Chúa:  “Lạy Chúa, con muốn xin Chúa giúp con muốn tha thứ”.  Rồi bạn cứ cố gắng, rồi Chúa sẽ giúp bạn tiến triển.

          Hôm nay bạn sẽ có nhiều cơ hội để tập luyện tha thứ.  Cứ làm đi.  Hãy quyết định bỏ đi mọi lý do làm cho bạn cảm thấy không nên tha thứ.  Từng bước một, sự tha thứ sẽ giúp cả bạn lẫn người mà bạn tha thứ đều được chữa lành.  Bạn cứ nhớ:  tập luyện làm cho bạn nên hoàn hảo!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con biết con còn phải đi xa hơn nữa.  Xin Chúa thay đổi tâm hồn con.  Xin mở mắt con để hôm nay con nhận ra từng cơ hội tập luyện tha thứ”.