Thứ Bảy tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 18:9-14

 

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.  (Lu-ca 18:13)

 

          Người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể đã mang trong đầu óc ông hai ảo tưởng:  thứ nhất, ông ta không có tội lỗi; và thứ hai, chỉ riêng những hành vi đạo đức của ông đã đủ để ông đáng được ân nghĩa với Thiên Chúa rồi.  Đây là một người đã tin tưởng vào chính mình, thậm chí đến độ ông cầu nguyện “với chính mình” (Lu-ca 18:11)!

          Ở phía cuối của khung cảnh cầu nguyện là người thu thuế.  Ông này không có ảo tưởng về mình.  Ông không đo lường hoặc so sánh mình với người khác.  Ông không cho mình là thánh thiện.  Ông ý thức mình khốn cùng nên ông van xin Chúa:  “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lu-ca 18:13).  Những điều mà ông Pha-ri-sêu còn thiếu trong việc cầu nguyện – lòng khiêm nhường, nhận biết mình thiếu thốn, và lòng hối cải – lại có đầy đủ trong lời cầu xin của người thu thuế.

          Từ những ngày đầu, Giáo Hội đã lấy lời nguyện của người thu thuế làm lời cầu nguyện của mình.  Trong nghi thức Thống hối của Thánh lễ, chúng ta cầu nguyện:  “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con!”  Ngay trong kinh Vinh Danh, chúng ta cũng cầu xin:  “Xin thương xót chúng con!”

          Thêm nữa, trên toàn thế giới, Ki-tô hữu thuộc bất cứ truyền thống nào cũng đều kêu cầu danh Chúa và xin Người thương xót trong lời kinh cầu xin Chúa Giê-su.  Lời kinh này thường được diễn tả như “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”, là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt hảo, vì nó gồm tóm những gì là thiết yếu trong các điều chúng ta biết và tin về Chúa.  Chỉ trong ít lời như thế, chúng ta thú nhận tình trạng tội lỗi của mình, chúng ta kêu xin lòng Chúa thương xót và chúng ta mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa.  Theo sách Giáo lý, lời kinh này thật mạnh mẽ đến nỗi “nhờ đó mà tâm hồn mở ra để nhận biết sự khốn khổ của con người và lòng thương xót của Đấng Cứu Độ” (2667).

          Vậy bạn hãy cố gắng thường xuyên cầu nguyện bằng kinh cầu xin Chúa Giê-su, khi bạn sinh hoạt trong ngày, lúc lái xe, khi làm việc nhà, một lúc thinh lặng ở nhà, khi chạy bộ… Hãy cầu nguyện bằng lời kinh ấy mỗi khi bạn nhớ đến.  Hãy để từng lời từng chữ thấm vào tâm hồn và nhắc nhở bạn rằng Chúa luôn sẵn sàng tỏ lòng thương xót và tha thứ.  Hãy để lời kinh ấy dạy bạn biết khiêm nhường, tín thác và cởi mở như người thu thuế đã làm.  Rồi cũng như ông ta, bạn có thể “về nhà” là thiên đàng, vì “đã được nên công chính” (Lu-ca 18:14).

 

          “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.